Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werkdrukonderzoek

Als je te maken hebt met langdurige stress, waarvan je onvoldoende kan herstellen, leidt dit tot verminderde prestaties, gezondheidsproblemen en een verhoogde kans op burn-out. Niet voor niets is werkstress verantwoordelijk voor ongeveer één derde van het verzuim in Nederland.
Werkdruk is een belangrijke oorzaak van werkstress. Met een werkdrukonderzoek worden niet alleen stress en de aanjagers van stress in kaart gebracht (de psychosociale arbeidsbelasting). We hebben ook oog voor de factoren die stress juist verminderen. Zo krijg je een gebalanceerd beeld en weet je waar je het beste met je aanpak kunt beginnen.

Werkdruk en werkstress

Werkdruk is de combinatie van de hoeveelheid werk en de tijd die medewerkers krijgen om het werk in af te maken. Hoe meer werk, of hoe minder tijd, hoe hoger de druk is die mensen ervaren door het werk. Daarbij is de balans tussen taakeisen (bijvoorbeeld werkdruk) en hulpbronnen (bijvoorbeeld steun van je collega's) van belang. Is dit uit balans (bijvoorbeeld een te hoge werkdruk en weinig steun van collega's) kan dat resulteren in werkstress en piekeren. 

Werkdruk meten: hoe helpt ons werkdrukonderzoek?

Met het werkdrukonderzoek van SKB krijgt de organisatie een diagnose van de mate van werkdruk en werkstress en van hoeveel mensen een verhoogd risico lopen. Wij meten de werkdruk met de Vragenlijst werkdruk en Vragenlijst werkstress. Met prioriteitenanalyses laten we zien welke factoren je kunt aanpakken om de eventuele werkstress te verminderen en de algehele vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Hiermee kun je concreet aan de slag om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen. 

Werkdrukonderzoek wordt overigens vaak in een breder kader ingezet waarin we ook kijken naar (on)gewenste omgangsvormen, een belangrijk onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting. 

Werkdrukonderzoek SKB voldoet aan eisen SZW 

Vanwege het grote maatschappelijke belang is de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door het ministerie van SZW als speerpunt voor de komende jaren (2014-2018) aangewezen. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Het gaat hier om werkdruk, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Allemaal factoren die werkstress kunnen veroorzaken en uiteindelijk voor ziekte en uitval kunnen zorgen. De inspectie SZW kan werkgevers verplichten om onderzoek te doen naar PSA. De inspectie SZW beveelt ons werkdrukonderzoek aan. Bovendien voldoe je met onze Vragenlijst PSA aan de eisen die de inspectie SZW stelt.