Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werkdrukonderzoek

Als je te maken hebt met langdurige stress, waarvan je onvoldoende kan herstellen, leidt dit tot verminderde prestaties, gezondheidsproblemen en een verhoogde kans op burn-out. Niet voor niets is werkstress verantwoordelijk voor ongeveer één derde van het verzuim in Nederland.
Werkdruk is een belangrijke oorzaak van werkstress. Met een werkdrukonderzoek worden niet alleen stress en de aanjagers van stress in kaart gebracht (de psychosociale arbeidsbelasting). We hebben ook oog voor de factoren die stress juist verminderen. Zo krijg je een gebalanceerd beeld en weet je waar je het beste met je aanpak kunt beginnen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om hieraan te voldoen.
Werkdruk ontstaat door allerlei aspecten die bovenstaande disbalans veroorzaken.
De Inspectie SZW noemt als voorbeelden van eisen van het werk: te weinig tijd voor opdrachten, onduidelijke taakeisen en conflicten. En daar tegenover de hulpbronnen in het werk die de werkdruk juist verminderen, zoals: ondersteuning door leidinggevenden en samenwerking met collega’s of andere afdelingen.

Structurele werkdruk leidt vaak tot stressklachten (zoals vermoeidheid en concentratieproblemen) en uiteindelijk tot overspannenheid en burn-out. Naast verzuim, kan werkdruk ook verminderde prestaties tot gevolg hebben.

Werkdruk meten: hoe helpt ons werkdrukonderzoek?

Met het werkdrukonderzoek van SKB krijgt de organisatie een diagnose van de mate van werkdruk en werkstress en van hoeveel mensen een verhoogd risico lopen. Met prioriteitenanalyses laten we zien welke factoren je kunt aanpakken om de eventuele werkstress te verminderen en de algehele vitaliteit van de medewerkers te verbeteren. Hiermee kun je concreet aan de slag om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen. 

Werkdrukonderzoek wordt overigens vaak in een breder kader ingezet waarin we ook kijken naar (on)gewenste omgangsvormen, een belangrijk onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting. 

Werkdrukonderzoek SKB voldoet aan eisen SZW 

Vanwege het grote maatschappelijke belang is de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door het ministerie van SZW als speerpunt voor de komende jaren aangewezen. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Het gaat hier om werkdruk, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Allemaal factoren die werkstress kunnen veroorzaken en uiteindelijk voor ziekte en uitval kunnen zorgen. De inspectie SZW kan werkgevers verplichten om onderzoek te doen naar PSA. De inspectie SZW beveelt ons werkdrukonderzoek aan. Bovendien voldoe je met onze Vragenlijst PSA aan de eisen die de inspectie SZW stelt.