Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de inspectie SZW . De gevalideerde vragenlijst PSA van SKB wordt aanbevolen door de inspectie SZW en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten. Met deze vragenlijst krijg je niet alleen een gedegen risico-inventarisatie van de PSA-aspecten werkdruk, werkstress, ongewenst gedrag, seksuele intimidatie en agressie en geweld, maar ook oplossingsrichtingen waarmee je aan de slag kunt in jouw organisatie.

Psychosociale arbeidsbelasting gericht verbeteren

De Psychosociale arbeidsbelasting wordt zowel op individueel niveau als op groepsniveau in kaart gebracht en voor beide niveaus worden concrete oplossingen aangedragen. Op individueel niveau krijgt elke respondent direct een eigen Persoonlijk adviesrapport over zijn ‘’PSA-status’’ en tips om daar waar mogelijk te verbeteren.
Op groepsniveau wordt de ‘’PSA status’’ met 1 A4tje inzichtelijk. Achtergrondinformatie geeft de nodige verdieping om tot verbeteracties over te gaan.

Voor de vragenlijst PSA maken wij gebruik van de VBBA, dé gouden standaard om het gebied van Werkdrukonderzoek en werkbeleving. 

Voorbeeld vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting aanvragen?

Neem contact op met onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890. Zij helpen je graag verder. 

Voorbeeld vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Dit zijn enkele voorbeeldvragen uit de vragenlijst PSA.