Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste risico’s in organisaties. Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Toch wordt het vaak onvoldoende meegenomen in de RI&E, zo meldt de inspectie SZW. 

Aanbevolen door inspectie SZW

De gevalideerde vragenlijst PSA van SKB wordt aanbevolen door de inspectie SZW en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten. Met deze vragenlijst krijg je niet alleen een gedegen risico-inventarisatie van de PSA-aspecten werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, pesten en discriminatie), maar ook oplossingsrichtingen om het risico op burn-out, verzuim, uitval en prestatieverlies te verminderen. 

Psychosociale arbeidsbelasting gericht aanpakken

De Psychosociale arbeidsbelasting wordt zowel op individueel niveau als op groepsniveau in kaart gebracht en voor beide niveaus worden concrete oplossingen aangedragen. Op individueel niveau krijgt elke respondent direct een eigen Persoonlijk adviesrapport over zijn ‘’PSA-status’’ en tips om daar waar mogelijk te verbeteren.
Op groepsniveau wordt de ‘’PSA status’’ kort en bondig samengevat. Achtergrondinformatie geeft de nodige verdieping om tot verbeteracties over te gaan.

Voor de vragenlijst PSA maken wij gebruik van de VBBA, dé gouden standaard om het gebied van Werkdrukonderzoek en werkbeleving. 

Voorbeeld vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting

Dit zijn enkele voorbeeldvragen uit de vragenlijst PSA.

Voorbeeld vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890. Zij helpen je graag verder.