Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, motivatie, organisatieklimaat, werkorganisatie, psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid.
De VBBA is de meest gebruikte vragenlijst op dit vlak in Nederland. Dat betekent dat wij onderzoeksresultaten kunnen vergelijken met gedetailleerde benchmarks. Bovendien wordt de VBBA aanbevolen door de inspectie SZW.

Validatiestudies laten zien dat de VBBA een breed spectrum van voorspellende indicatoren oplevert, variërend van persoonlijke prestaties, klanttevredenheid en winst tot de kans op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim.

Je kunt de VBBA gebruiken voor organisatieonderzoek en individuele gezondheids­bewaking en daarbij een selectie van onderwerpen in het medewerkersonderzoek opnemen. Dat kan over verschillende thema's gaan zoals duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, medewerkerstevredenheid, gezondheidsonderzoek (PMO/RI&E) of werkdruk/psychosociale Arbeidsbelasting. Onze adviseurs helpen je graag een goede keuze te maken.

Meest recente update: VBBA 2.1

Een recente update heeft de VBBA2.1 opgeleverd. Wat is er allemaal nieuw?
We hebben de vraagstellingen vereenvoudigd (met behoud van benchmarkmogelijkheden), de naamgeving van diverse onderwerpen geactualiseerd en we hebben de VBBA uitgebreid met nieuwe relevante thema’s. Zo zijn de onderwerpen betekenisvol werk, teamfunctioneren, trots en werkgeluk toegevoegd.

Ontwikkeld door professionals, voor professionals

De eerste versie van de VBBA is in 1994 ontwikkeld door prof. dr. Marc van Veldhoven en prof. dr. Theo Meijman en werd aanvankelijk vooral gebruikt in gezondheidsonderzoek (PMO), werkdrukonderzoek en voor risicomanagement (RI&E). De vragenlijst is echter een “levend systeem” gebleken, dat in de loop der jaren regelmatig verbeterd is.

VBBA 2.0

Een grote stap was het “schaalverkortingsproject” waarbij de vragen met 40% zijn gereduceerd met behoud van hoge meetkwaliteit. Een andere grote stap was de uitbreiding met onderwerpen uit strategisch Human Resources Management, zoals leiderschap, kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie en engagement (bevlogenheid). Onder de naam VBBA2.0 zijn deze innovaties samengebracht.

Boek VBBA aanvragen

Wil je gratis het (elektronische) boek over VBBA2.0 ontvangen, stuur dan je gegevens naar vbba@skb.nl. In het eerste deel blikken we terug op de historie van de VBBA en beschrijven we de grote vernieuwingen, zoals de schaalverkorting en de verbreding naar het HRM-domein. Ook de meetkwaliteit komt daarbij aan bod. In het tweede deel van het boek beschrijven we actuele inzichten die zijn verkregen door het omvangrijke onderzoek dat tot nu toe met de VBBA is gedaan.

Het boek is ook beschikbaar in het Engels onder de naam Questionnaire on the Experience and Evaluation of Work (QEEW). Om deze aan te vragen, stuur je gegevens naar qeew@skb.nl.

Boek VBBA

Meer info of afspraak maken? 

Wil je meer informatie over onderzoek in jouw organisatie of wil je daarover een afspraak maken, mail / bel dan met onze adviseurs: projecten@skb.nl / 020 4627890.