Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Preventief medisch onderzoek

Wat is een Preventief medisch onderzoek?

Met het Preventief medisch onderzoek (PMO) breng je de gezondheid en leefstijl van medewerkers in kaart om zo verzuim en uitval te voorkomen. Ziekte is immers niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar leidt ook tot verstoring in het werk van collega's en tot extra kosten voor de organisatie.
De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers een Preventief medisch onderzoek aan te bieden. Elke medewerker mag zelf bepalen of hij daarvan gebruik maakt. 
Het Preventief medisch onderzoek van SKB (voorheen PAGO) voldoet aan alle eisen die de Arbowet stelt.

Preventief medisch onderzoek bij SKB

SKB verzorgt het vragenlijstonderzoek wat bij een Preventief medisch onderzoek wordt ingezet, vaak in samenwerking met de bedrijfsarts of arbodienst. Wij kunnen alle arbeidsrisico's en gezondheids- en welzijnsaspecten in kaart brengen die bij medewerkers en in een organisatie spelen. Denk bijvoorbeeld aan BRAVO (leefstijl), gezondheidsklachten, werkdruk en stress en ongewenste omgangsvormen. De vragenlijst wordt zo samengesteld dat medewerkers alleen vragen krijgen die voor hun van belang zijn. Zo krijgen kantoormedewerkers bijvoorbeeld vragen over KANS (RSI klachten) en productiemedewerkers juist over fysieke belasting of klachten aan huid of luchtwegen.

Voorbeeld vragenlijst Preventief medisch onderzoek

Dit zijn enkele voorbeeldvragen uit één van onze PMO vragenlijsten.

Voorbeeld vragenlijst PMO

Rapportages Preventief medisch onderzoek

Onze rapportages helpen de bedrijfsarts direct de medewerkers te selecteren die een verhoogd risico lopen op verzuim en uitval. Bijvoorbeeld aan de hand van het Persoonlijk adviesrapport voor de medewerker. De werkgever krijgt groepsrapportages, om de organisatie waar nodig bij te kunnen sturen. Daarbij verliezen we de vertrouwelijkheid van de gegevens nooit uit het oog, wat zorgt voor een goede en betrouwbare respons.   

Bespaar kosten met Doe het zelf

Werk je bij een arbodienst of ben je een professional met geheimhoudingsplicht? Dan kun je met onze vragenlijsten ook je eigen onderzoeken gaan uitvoeren. Hierbij maak je gebruik van de vragenlijsten en benchmarks van SKB. Door zelf de inlogcodes te verstrekken aan de medewerkers bespaar je ons werk en jezelf de kosten. Zo doe je gemakkelijk en betrouwbaar Preventief medisch onderzoek of werkvermogenonderzoek, zonder tussenkomst van SKB.
Voor meer informatie, download de Informatiefolder Doe Het Zelf op deze pagina (onder Meer weten) of neem contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890. Zij helpen je graag verder.