Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Persoonlijk adviesrapport voor de medewerker

Of het nu om gezondheid, werkbeleving of werkvermogen gaat, de medewerker krijgt direct na het invullen van de digitale vragenlijst zijn resultaten in een aansprekende visuele vorm te zien. Er worden laagdrempelige verbeteradviezen en handige tips gegeven zodat de medewerker gemotiveerd is om direct tot actie over te gaan.

Waarom is dit rapport zo effectief?

Daar zijn verschillende redenen voor. Een selectie:

  • Het stimuleert medewerkers om mee te doen met het onderzoek omdat ze het leuk vinden om direct een terugkoppeling te krijgen op hun antwoorden. En dat is weer goed voor het onderzoek en de organisatie want het verhoogt de respons;
  • Het zorgt ervoor dat de medewerker zelf de regie heeft om zijn/haar mentale of fysieke gezondheid te verbeteren;
  • Een persoonlijk adviesrapport voor de medewerkers helpt een cultuuromslag in de organisatie te maken doordat het de mentale en fysieke gezondheid bespreekbaar maakt;
  • De medewerker wordt een actieve speler in het proces, in plaats van passief af te wachten wat er vanuit de organisatie (‘’van bovenaf’’) met de onderzoeksresultaten gebeurt. Dat komt de betrokkenheid en het draagvlak zeker ten goede;
  • Heeft het onderzoek (ook) het doel van een preventief medisch onderzoek? Dan komen jouw medewerkers beter voorbereid bij de bedrijfsarts, waardoor deze efficiënter kan werken.

 

Een persoonlijk adviesrapport op maat

De teksten van het persoonlijk adviesrapport kunnen ook op maat gemaakt worden. Zo kunnen ze precies aansluiten op het beleid van jouw organisatie. In de adviesteksten kunnen bijvoorbeeld telefoonnummers of emailadressen van vertrouwenspersonen worden vermeld. Ook kan verwezen worden naar informatiebronnen of opleidingsmogelijkheden die al in de organisatie beschikbaar zijn. Zo wordt er beter gebruik gemaakt van wat de werkgever allemaal al geregeld heeft.