Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Over SKB

SKB is een onderzoeks- en adviesbureau. Wij helpen organisaties wendbaar, innovatief en vitaal te zijn. Met duurzaam inzetbare medewerkers, betere prestaties, meer werkgeluk, hogere klanttevredenheid, minder verzuim en kosten. Hoe we dat doen? Met innovatief Medewerkersonderzoek actiegerichte Verbetertools en Organisatieadvies.

SKB werkt rechtstreeks voor organisaties, of via intermediairs zoals adviesbureaus en arbodiensten. Uniek is dat SKB's expertise hiermee zowel het domein van Human Resource Management als dat van bedrijfsgezondheid beslaat. Daardoor helpt SKB organisaties te verbeteren op het gebied van medewerkerstevredenheid, bevlogenheid en werkgeluk. Maar SKB brengt ook de gezondheid en arbeidsrisico's van medewerkers in kaart in het kader van preventie en lager verzuim. Zelfs een multidisciplinaire aanpak voor het monitoren van vitaliteit, tevredenheid en inzetbaarheid van medewerkers is mogelijk.

We werken ruim 25 jaar voor organisaties in vrijwel alle economische sectoren, zoals zorg, overheid, industrie en zakelijke dienstverlening.

Wij geloven in eigenaarschap en continue verbetering

Continue verbeteren, dat is waar SKB in gelooft. Een proces waarin je gezamenlijk de dialoog voert over thema’s die beter kunnen en waarbij elke medewerker eigen leiderschap pakt om ook echt vitaler te worden. Onze vragenlijsten en verbetertools zijn er op gericht om dit proces tot een succes te maken. Zowel voor de individuele medewerker, teamleiders, HR-adviseurs als de directie.

Onze aanpak: Plan Do Check Act

Plan Do Check Act

Verbeteren is een continu proces. De eerste stap is het maken van een helder plan samen met onze adviseurs. Vervolgens zetten wij de juiste tools klaar om in actie te komen. Deze tools geven niet alleen inzicht. Ze helpen ook om verbeteracties te formuleren, deze door te voeren en opnieuw te checken of de verbeteracties tot het gewenste resultaat hebben geleid. Kortom: Plan, Do, Check, Act!

Historie

In 1990 werd SKB opgericht als onafhankelijk onderzoeksbureau voor de Research and Development-projecten voor de bedrijfsgezondheidszorg. SKB bracht wetenschappers en praktijkmensen in projecten bij elkaar om vernieuwende concepten en producten te ontwikkelen. In die tijd was SKB een stichting en stond de afkorting voor "Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg". Die betekenis heeft de naam al lang niet meer, maar we hebben wel de afkorting "SKB" als naam behouden vanwege de naamsbekendheid in de markt. Inmiddels zijn we een BV en richten we ons op het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van organisaties in veel verschillende sectoren.

-          Multidisciplinair: zowel HRM, A&O psychologie, Gezondheidsmanagement en Bedrijfskunde