Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vitaliteit gemeentemedewerker ongunstiger dan gemiddelde werknemer

11 april 2017

Voor onze nieuwsbrief nemen wij een kijkje in de SKB database om te zien of er interessante ontwikkelingen zijn. Dit keer nemen we de sector gemeenten onder de loep.

'Stress en gezondheid vormen de grootste bron van zorg voor veel overheidsorganisaties. Het vergroten van de vitaliteit en bevlogenheid staat dan ook hoog op de agenda van gemeenten. Daarbij is niet alleen het zorgvuldig omgaan met werkdruk en het zorgen voor een goede werk-privé balans van belang. Juist ook het gebruik maken van de persoonlijke kracht van mensen en het stimuleren van eigen regie vormen belangrijke pijlers voor vitale en bevlogen organisaties’, aldus het A&O fonds gemeenten.

De kerngedachte achter een goede vitaliteit is dat er een balans moet zijn tussen de eisen die het werk aan de medewerker stelt en de energiebronnen die de medewerker ervaart. Hoe zit het met deze balans bij gemeenten ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking? En hoe zit het met de vitaliteit? Wij zochten het uit.

Gunstige score op beschikbare hulpbronnen en arbeidsvoorwaarden

Gemeenten scoren overwegend gunstiger op de beschikbare hulpbronnen en arbeidsvoorwaarden, zo blijkt uit de benchmarks van SKB. Afwisseling, zelfstandigheid in het werk, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden maken het werk aantrekkelijk en zorgen er over het algemeen voor dat je je werk goed kan doen, zonder dat het ten koste gaat van je gezondheid. Ook als de taakeisen hoog zijn.

Vitaliteit gemeenten


Taakeisen en organisatie-aspecten relatief ongunstig

De taakeisen en organisatie-aspecten worden relatief ongunstig beoordeeld. Men ervaart een hogere werkdruk, de emotionele belasting is hoger dan in de gemiddelde organisatie en op aspecten als helderheid van organisatiedoelen en doelmatigheid wordt er ongunstiger gescoord.

Hoe pakt dat uit voor de vitaliteit?

Het werkstressniveau (gemeten aan de hand van herstelbehoefte/herstel na het werk) van gemeentemedewerkers is vergelijkbaar met die van de gemiddelde werkende Nederlander. De uitstekende hulpbronnen zorgen er blijkbaar voor dat aan de hogere taakeisen kan worden voldaan, zonder een verhoogd risico op burnout.

Op de andere vitaliteitsaspecten wordt echter ongunstiger gescoord in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. Zo heeft men minder energie en is men minder bevlogen. Dit roept dan ook de vraag op of de ongunstige scores op organisatie-aspecten en taakduidelijkheid de energie en bevlogenheid negatief beïnvloeden.

Op basis van landelijke cijfers is hier geen uitspraak over te doen. Wel kunnen deze cijfers aanleiding zijn om binnen de eigen gemeente na te gaan welke aspecten van belang zijn voor het vergroten van vitaliteit en bevlogenheid.

Meer weten?

SKB beschikt over het grootste databestand in Nederland met gegevens van meer dan 1,3 miljoen respondenten. Lees meer over medewerkersonderzoek bij gemeentenbenchmarking of download het overzicht van onze beschikbare benchmarks.

Heb je vragen of wil je reageren op dit bericht? Neem contact met ons op via projecten@skb.nl of via telefoonnummer 020 462 7890.