Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Bespaar door werkvermogen

6 september 2013

Wetenschappers hebben bepaald hoe de productiviteit van organisaties samenhangt met het werkvermogen van uw medewerkers. Met de rekentool van Blik op Werk kan SKB voor u het productiviteitsverlies van uw organisatie of afdeling bepalen op basis van uw WAI-scores. Dan blijkt dat uw investering in het werkvermogen van uw medewerkers al snel kan renderen! 

Productiviteitsverlies

In iedere organisatie werken mensen met meer en minder werkvermogen. Onze benchmark van de totale beroepsbevolking laat de volgende verdeling zien: 

WAI Score verdeling Benchmark SKB - Totaal NL

Als we deze gemiddelde WAI score verdeling in onze rekentool verwerken, dan blijkt dat het totale productiviteitsverlies door verminderd werkvermogen gemiddeld ca. 4% is.

Er zijn ook organisaties waar het werkvermogen veel lager is. Het % medewerkers met slecht of matig werkvermogen is daar wel 2x zo hoog (zie volgende figuur). In deze organisatie loopt het productiviteitsverlies op tot ca. 6% van de totale loonkosten.

WAI Score verdeling - Erg ongunstig

De volgende figuur toont de WAI-verdeling bij één van de beste organisaties in onze benchmark. Het percentage medewerkers met een matig of slecht werkvermogen is aanzienlijk lager. Volgens de rekentool is het totale productiviteits­verlies in deze organisatie 3%.

WAI Score verdeling - Erg gunstig

Kostenbesparing

Wat betekent dat nou in harde euro’s voor een middelgrote organisatie met ca. 250 medewerkers en een loonsom van 10 miljoen euro? In de figuur hieronder ziet u het productiviteitsverlies als de gemiddelde werkvermogen van de organisatie laag (rode balk), gemiddeld (blauwe balk) of hoog (groene balk) is.

productiviteitsverlies totale organisatie 

Het verschil in productiviteit tussen de rode en blauwe balk is maar liefst 194.000 euro.  Het is dus zeker de moeite waard om te investeren in duurzaam personeelsbeleid en het werkvermogen van uw medewerkers gericht te verbeteren.