Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Multidisciplinair medewerkersonderzoek

Betrouwbare informatie tegen lage kosten, terwijl alle betrokkenen precies de informatie krijgen die ze willen. De integrale benadering van SKB maakt dat mogelijk, door met één onderzoek direct in de informatiebehoefte van meerdere partijen te voorzien. 

Een groot voordeel van combinatie-onderzoek is dat iedereen in de organisatie nu met dezelfde informatie werkt. Door combinatie-onderzoek besparen wij bovendien heel veel tijd en geld in de gehele organisatie.

Ben Wijnen, Projectleider Politie Utrecht
 

Een voorbeeld

In een organisatie meet de afdeling personeelszaken de medewerkerstevredenheid, de arbodienst doet gezondheidsonderzoek en dan is er ook nog de verplichte Risico-inventarisatie. Allemaal zijn ze geïnteresseerd in motivatie en stress onder de medewerkers, dus dat wordt drie keer (op een verschillende manier) gemeten. Ideaal? Absoluut niet. Dit resulteert in dubbel werk, hoge kosten en vragenlijstmoeheid onder de medewerkers. Bovendien zijn de resultaten van de verschillende onderzoeken onvergelijkbaar. Dat het beter kan laat figuur 1 zien:

Combineren van onderzoeken

Figuur 1: In jaar 1 voert de organisatie alle onderzoeken gecombineerd uit en gaat het met de resultaten aan de slag. Om het effect van de maatregelen te beoordelen, voert het elk jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. De werknemers krijgen elke twee jaar een onderzoek uitgebreid met de Work Ability Index (WAI) aangeboden in het kader van duurzame inzetbaarheid, en in jaar 5 onderzoekt de organisatie nogmaals de risico's voor de medewerkers. Door de verschillende onderdelen steeds op dezelfde manier te meten, kan de organisatie de onderzoeksresultaten koppelen aan de bedrijfsprestaties.

Integraal model

SKB kan een onderzoek zo opzetten, dat de inzichten van verschillende disciplines zijn verenigd: Human Resources Management, Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidsmanagement en Bedrijfskunde. 

Onderstaand model illustreert onze manier van vragen en meten. De factoren rechts van het model (prestaties, klanttevredenheid, verzuim en verloop) bepalen het succes van de organisatie. De vitaliteit van de medewerker (o.a. bevlogenheid, tevredenheid en gezondheid) is daarop van grote invloed. De overige factoren (mijn werk, de organisatie, HR-praktijk, arbeidsomstandigheden en ik zelf) zijn bepalend voor de vitaliteit van de medewerkers; voor hoe zij zich voelen en wat ze doen voor de organisatie. Hier kun je als organisatie interveniëren.

  integraal model

Mijn Werk omvat vragen over de taakeisen en de hulpbronnen van de medewerkers bij hun eigen werkzaamheden. De juiste mix van taakeisen en hulpbronnen maakt werk uitdagend en geeft mensen energie. Een foute mix demotiveert en kan leiden tot burn out.

De Organisatie staat voor organisatiecultuur, bijvoorbeeld leiderschapsstijl en samenwerking, en het focus van de organisatie op de buitenwereld zoals klantgerichtheid, kwaliteit en innovatie.

HR-Praktijk staat voor onder andere personeelsbezetting, balans werk-privé, leer- en ontplooiingsmogelijkheden, toekomstzekerheid, prestatiemanagement.

Arbeidsomstandigheden staat voor de fysieke invloeden op de gezondheid. Bijvoorbeeld fysieke belasting (kracht, trilling, houding, beeldschermwerk), veiligheid, gevaarlijke stoffen, lawaai.

Ik Zelf heeft betrekking op o.a. leefstijl en privé-omstandigheden.

Vitaliteit: o.a. bevlogenheid, motivatie, tevredenheid, betrokkenheid, plezier, pro-activiteit en gezondheidsklachten (algemeen, bewegingsapparaat, RSI, huid, luchtwegen, psychische vermoeidheid, slaapklachten, piekeren). Het gaat hierbij om het effect van bovenstaande 5 factoren op de medewerker. Krijgen medewerkers bijvoorbeeld energie van hun werk of juist niet?

Prestaties, Klanttevredeheid, Verzuim, Verloop: de vitaliteit van de medewerker beïnvloedt prestaties, klanttevredenheid, verzuim of verloop. Dit bepaalt weer het succes van de organisatie.

Beter en eenvoudiger

Met de vragenlijsten van SKB heb je een uniek instrumentarium in handen, waarmee je in één onderzoek de doelstellingen van alle betrokken partijen kunt behalen. Met de beste, gevalideerde vragenlijsten waarin de meest actuele inzichten uit Human Resource Management, arbozorg en bedrijfskunde zijn samengevoegd. En met uitstekende Benchmarks om uw organisatie te vergelijken met de buitenwereld.

Door koppeling tussen medewerkersvragen en prestatiematen zoals klanttevredenheid, verloop, verzuim of winst, kunnen we zelfs een integraal sturingsmodel voor jouw specifieke situatie opzetten. Zo kunnen we voorspellen waar investeringen in personeel het meeste lonen.

Jouw voordelen

  • Hoogwaardige resultaten, doordat trends zichtbaar worden en bedrijfsprestaties (deels) verklaard kunnen worden;
  • Hoge respons doordat vragenlijstmoeheid voorkomen wordt;
  • Kostenbesparing in de uitvoering door combineren van onderzoeken;
  • Betere afstemming in de organisatie doordat alle partijen over dezelfde informatie beschikken;
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals PMO en RI&E.