Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

HR-analytics: haal meer uit medewerkersonderzoek met SKB

‘De werkdruk die steeds hoger wordt, zorgt de laatste tijd voor meer verzuim in onze organisatie’. ‘Met tevreden medewerkers krijgen we automatisch tevreden klanten’.
Beweringen die in eerste instantie logisch lijken, maar kloppen ze eigenlijk wel? Met HR-analytics weet je het zeker. Door verzuim of klanttevredenheid te koppelen aan de resultaten van het medewerkersonderzoek, geeft SKB verklarende en voorspellende inzichten in relevante thema’s. Hiermee krijg je antwoord op belangrijke businessvragen en kan de organisatie data gedreven besluiten nemen voor interventie en beleid. Bovendien weet je welke investeringen in medewerkers écht rendabel zijn en welke niet.

Wat is HR-analytics?

De definitie van HR-expert Laura Bassi spreekt ons aan: ‘HR-analytics is een op cijfermatig bewijs gebaseerde benadering voor het nemen van betere beslissingen met betrekking tot de menskant van de organisatie. HR-analytics maakt gebruik van uiteenlopende instrumenten en technieken, variërend van eenvoudige rapportages over HR-metrics, als verzuim, tot en met voorspellende modellen’.

Een voorbeeld van een businessvraag voor HR-analytics

Om een idee te geven wat we zoal doen voor onze klanten, geven we hieronder een voorbeeld van een businessvraag voor HR-analytics.

Businessvraag: wat zijn de oorzaken van verzuim binnen onze organisatie?
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat hoge taakeisen, weinig hulpbronnen en een hoge herstel-behoefte kunnen leiden tot verzuim. Maar hoe zit dat in jouw organisatie? Welke factoren hangen samen met verzuim? En zijn deze factoren voor iedere functie hetzelfde?

HR-analytics en medewerkersonderzoek

In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde verzuimfrequentie van de organisatie 1,3 keer per jaar.
Een hoog werktempo/hoeveelheid an sich heeft nauwelijks invloed op de verzuimfrequentie.
Wel stijgt de verzuimfrequentie als de score op emotionele belasting, afwisseling, zelfstandigheid, plezier en herstel ongunstig is.
Bij een gunstige score op zelfstandigheid en herstel is de verzuimfrequentie lager dan gemiddeld.

Andere voorbeelden van HR-analytics met medewerkersonderzoek

  1. Johan Huizing ontwikkelde een model voor de Nationale Politie om psychisch verzuim te voorspellen met behulp van de VBBA.
  2. SKB en ArboNed ontwikkelden een model voor de bouwnijverheid om verzuim met lage rugklachten te voorspellen. Lees hier het rapport.
  3. Voor een grote bankinstelling heeft SKB de gegevens van het medewerkersonderzoek gekoppeld aan verzuim en prestatie-beoordeling. De conclusie was dat leefstijlverbetering leidde tot lager verzuim (lees hier het artikel). Een betere energiebalans leidde tot een betere arbeidsprestatie (lees hier het artikel).
  4. Karina van de Voorde (Universiteit van Tilburg) koppelde de gegevens van medewerkersonderzoek met de VBBA aan de jaarlijkse winst van de Rabobank op vestigingsniveau. Ze concludeerde dat organisatieklimaat in substantiële mate van invloed is op de (financiele) organisatieprestaties.
  5. Bekijk onze informatiefolder voor voorbeeldvragen voor HR-analytics over verzuim.

Meer weten?

Heb jij een business vraag op gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuim, retentie, performance-management of een ander HR-thema? SKB onderzoekt graag met jou hoe de gegevens uit het medewerkersonderzoek gekoppeld kunnen worden aan personeelsgegevens en bedrijfsdata. Om uiteindelijk antwoorden te geven, die bijdragen aan Evidence Based HRM.

Neem hiervoor contact op met Lyan Dijkstra: l.dijkstra@skb.nl of 020-4627885.

Bezoekadres

Entrada 501
1114 AA Amsterdam

020 - 462 7890
projecten@skb.nl

Postadres

Postbus 12354
1100 AJ Amsterdam

Bekijk ons op LinkedIn