Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

HR-analytics: haal meer uit medewerkersonderzoek

‘De werkdruk die steeds hoger wordt, zorgt de laatste tijd voor meer verzuim in onze organisatie’. ‘Bevlogen en betrokken medewerkers verzuimen minder’. Door te onderzoeken welke factoren samenhangen met een lage blijfintentie, krijgen we meer grip op de (ongewenste) uitstroom van personeel’.
Beweringen die in eerste instantie logisch lijken, maar kloppen ze eigenlijk wel? Met HR-analytics – ook wel People Analytics genoemd - weet je het zeker. Door verzuim, uitstroom of klanttevredenheid te koppelen aan de resultaten van het medewerkersonderzoek, geeft SKB verklarende en voorspellende inzichten in relevante thema’s. Hiermee krijg je antwoord op belangrijke businessvragen en kan de organisatie data gedreven besluiten nemen voor interventie en beleid. Bovendien weet je welke investeringen in medewerkers écht rendabel zijn en welke niet.

Een voorbeeld: verzuimanalyse geeft stuurinformatie voor inzetbaarheid

Hieronder tref je een voorbeeld aan van een organisatie van 1000 medewerkers met een verzuimpercentage van 5 %. De organisatie heeft de volgende businessvraag: welke factoren beïnvloeden het verzuim in onze organisatie en hoeveel kan ik besparen als ik deze factoren verbeter? 

HR-analytics

De medewerkers met een hoge herstelbehoefte verzuimen aanzienlijk meer. Hun hogere verzuim leidt ertoe dat er elke dag 8 extra Fte’s niet inzetbaar zijn. Uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen van 36.500 euro, bedragen de kosten van dit extra verzuim ruim 3 ton per jaar. Als we de indirecte kosten meerekenen, zoals vervangend personeel, productieverlies en kosten arbodienstverlening kan deze organisatie 7,5 ton besparen als ze dit hogere verzuim kunnen voorkomen.

Van de hulpbronnen heeft gebrek aan autonomie het meeste effect op de inzetbaarheid: dagelijks zijn 5 extra Fte’s niet inzetbaar. Ook ongewenste omgangsvormen leidt tot extra verzuim, bijna 4 Fte’s per dag.
Hoog werktempo/hoeveelheid en weinig afwisseling hebben weinig tot geen invloed op de verzuimduur.

Andere voorbeelden van HR-analytics met medewerkersonderzoek

  1. Voor een grote bankinstelling heeft SKB de gegevens van het medewerkersonderzoek gekoppeld aan verzuim en prestatie-beoordeling. De conclusie was dat leefstijlverbetering leidde tot lager verzuim (lees hier het artikel). Een betere energiebalans leidde tot een betere arbeidsprestatie (lees hier het artikel).
  2. Karina van de Voorde (Universiteit van Tilburg) koppelde de gegevens van medewerkersonderzoek met de VBBA aan de jaarlijkse winst van de Rabobank op vestigingsniveau. Ze concludeerde dat organisatieklimaat in substantiële mate van invloed is op de (financiële) organisatieprestaties. Lees ook hoofdstuk 6 van ‘HR Analytics’ van Luc Dorenbosch en Tony Brugman et al.
  3. Johan Huizing ontwikkelde een model voor de Nationale Politie om psychisch verzuim te voorspellen met behulp van de VBBA.
  4. SKB heeft samen met deskundigen van Volandis de diagnostische regel voor vroegsignalering werkdruk/stress in de bouwnijverheid vernieuwd. Bedrijfsartsen kunnen met deze regel vroegtijdig werknemers met verhoogde werkstress gericht opsporen en adviseren over preventieve maatregelen. Lees hier het rapport.
  5. Bekijk onze informatiefolder voor voorbeeldvragen voor HR-analytics over verzuim en uitstroom van personeel.

Meer weten?

Heb jij een business vraag op gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuim, retentie, performance-management of een ander HR-thema? SKB onderzoekt graag met jou hoe de gegevens uit het medewerkersonderzoek gekoppeld kunnen worden aan personeelsgegevens en bedrijfsdata. Om uiteindelijk antwoorden te geven, die bijdragen aan Evidence Based HRM.

Neem hiervoor contact op met Lyan Dijkstra: l.dijkstra@skb.nl of 020-4627885.