Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werkvermogenonderzoek en duurzame inzetbaarheid

Een goed werkvermogen draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat is belangrijk, zeker nu medewerkers veelal tot hun 67e moeten blijven doorwerken. In welke mate zijn jouw medewerkers zowel lichamelijk als psychisch in staat om hun werk uit te voeren? Het werkvermogenonderzoek van SKB vertelt het. Een combinatie van de Workability Index (WAI) en onze eigen VBBA, levert een compleet plaatje van het huidige werkvermogen op en is een uitstekende voorspeller van duurzame inzetbaarheid.

Werkvermogen meten

De WAI meet het werkvermogen van een werknemer, oftewel de mate waarin een werknemer lichamelijk in staat is om zijn/haar werk uit te voeren. Dat vullen wij aan met een selectie uit de VBBA om ook de mentale kant van werkvermogen te vatten.  

Voorspellende waarde duurzame inzetbaarheid (inclusief burn-out en productiviteit)

De WAI levert een persoonlijke score op: hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van de medewerker in de eigen functie, nu en in de toekomst. De WAI heeft echter een blinde vlek voor burn-out en gebrek aan energie. Met onze aanvullingen uit de VBBA, beschik je wél over deze onderwerpen en dus over een voorspeller van burn-out en productiviteit. 

Oorzaken verminderd werkvermogen aanpakken

Onze aanvullingen uit de VBBA leveren ook informatie op over de oorzaken van een mogelijk verminderd werkvermogen. Daarmee kun je, waar nodig, gericht werken aan de inrichting van het werk of bijvoorbeeld de organisatiecultuur. 

Huis van Ilmarinen

De maker van de Work Ability Index, de Finse professor Ilmarinen, zegt dat de WAI thuis hoort in een integrale benadering. Hij gebruikt hiervoor de metafoor van een huis.

Huis van Werkvermogen door Professor Ilmarinen

De WAI-score kun je beschouwen als het dak van het huis. Het is de resultante van een aantal verschillende aandachtsgebieden die allemaal relevant zijn voor het werkvermogen. Die aandachtsgebieden worden weergegeven als etages. Elke etage moet voldoende sterk zijn om de rest van het huis te dragen.

In de figuur is te zien welke aandachtsgebieden Ilmarinen belangrijk vindt. Door de WAI aan te vullen met de VBBA hebben wij invulling gegeven aan elk van die etages.
Natuurlijk zijn ook andere invullingen mogelijk om meerwaarde aan de WAI te geven. SKB kan je als geen ander hierover adviseren.

SKB positief beoordeeld in audit Blik op Werk

Work Ability Index (WAI)De stichting Blik op Werk is licentiehouder voor de WAI in Nederland, en audit de organisaties die ermee werken regelmatig. SKB is daarbij positief beoordeeld. Een aantal sterke punten van SKB die genoemd werden:

  • Scherpe kwaliteitscontroles, processen liggen vast
  • Kritische blik op kwaliteit
  • Spelregels WAI worden gevolgd
  • Uitgebreide controle op uitlevering van resultaten
  • SKB is goed in het borgen van de privacy