Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Hoe wordt de Y Generatie vitaler?

Overmatig gebruik van sociale media zorgt voor psychische vermoeidheid, zo staat in het NRC van 1 oktober jl. Volgens Mayke Calis en Herm Kisjes lijden vooral twintigers en dertigers onder de druk om op de sociale media hun succes “uit te venten” omdat anderen dat ook voortdurend doen. Kisjes: “zij willen ook scoren”. 

Scholieren zien hun prestaties achteruitgaan omdat ze zich lastig kunnen concentreren, gespitst als ze zijn op eventuele boodschappen via hun smartphone. ‘’Dat leidt tot geheugenverlies.’’ Ze slapen bovendien slecht, omdat ze lang blijvenappen of omdat ze piekeren over wat hun kort voor inslapen nog digitaal wordt ingefluisterd.

In onze eigen data zien we voor jongeren een verband tussen de energie die ze ervaren en ‘hulpbronnen’, zoals  afwisseling, leermogelijkheden en loopbaanmogelijkheden.

Anouschka Holten, Senior adviseur SKB
 

Effect op werk

Dit effect zien we ook terug in onze cijfers. Jongeren (< 34 jr) ervaren namelijk vooral aan het begin van de werkdag een lager energieniveau dan oudere werknemers (>35 jr). Bij 15% van de jongeren is de ‘’batterij’’ aan het begin van de werkdag niet opgeladen, terwijl dit voor slechts 9 % van de oudere werknemers geldt. 

Dit energieverschil is aan het eind van de werkdag een stuk kleiner. Zo voelt 13 % van de ouderen zich aan het einde van de werkdag nogal uitgeput. Terwijl dit voor 15% van de jongeren het geval is. De jongeren starten de werkdag met een lager energieniveau en halen die achterstand niet meer in tijdens de werkdag, hoewel de ouderen relatief meer moe zijn geworden van het werk. (Zie ook de bijdrage van Jan Prins over de oorzaken van de hogere vermoeidheid onder jongere medewerkers dan onder hun 10 jaar oudere collega’s.)

Bewust maken

Volgens Mayke Calis en Herm Kisjes zouden jongeren op zijn minst bewust gemaakt moeten worden van de gevaren van het veelvuldig gebruik van sociale media op hun gezondheid. Dit is echter maar één kant van het verhaal.

Want weliswaar is het energieniveau bij jongeren aan het begin van de dag niet zo hoog, minstens zo interessant is de vraag: wat geeft jongeren gedurende de werkdag de positieve energie die ervoor zorgt dat ze op het werk niet verder zakken qua energieniveau, zoals oudere medewerkers dat wel overkomt?

Energiebronnen

In onze eigen data zien we voor jongeren een verband tussen de energie die ze ervaren en ‘hulpbronnen’, zoals  afwisseling, leermogelijkheden en loopbaanmogelijkheden. Verder geeft John van Schagen in MT (9/ 2010) aan wat de Y-generatie prettig en belangrijk vindt op het werk. Dit komt op veel punten overeen met de hulpbronnen die het meeste bijdragen aan het verhogen van de energie die wij in onze database terugzien. Kort samengevat gedijt jongere volgens hem de het beste op een werkplek waar:

 • hij/zij wordt afgerekend op resultaten in plaats van aanwezigheid.
 • voortdurend evaluatiemomenten ingepland worden, waarin de voortgang wordt besproken.
 • een groeiplan opgesteld wordt.
 • hij/zij feedback krijgt. Dit is belangrijk voor hen om verder te groeien.
 • mogelijkheden voor zelfontwikkeling belangrijker zijn dan de hoogte van het salaris.
 • ze kunnen samenwerken en persoonlijke aandacht belangrijk is.
 • ze doorlopend gebruik kunnen maken van sociale media.

Als we kijken hoe de jongeren op een aantal van deze punten scoren, geeft:

 • 58% aan dat werk geen rechtstreekse feedback biedt;
 • 35% aan dat hij/zij de werkplek niet kan verlaten om een praatje met een collega te maken;                       
 • 47% aan dat het zijn/haar werkuren niet kan aanpassen aan de privé situatie en;   
 • 60% aan dat afdelingen niet goed samenwerken.

Conclusie

Verbeteringen op een of meerdere van deze aspecten in het werk, levert volgens mij een jongere op die beter zal gedijen op de werkplek. Dit is de andere kant van het verhaal. En als bovendien jongeren bewust gemaakt worden van de gevaren van het veelvuldig gebruik van sociale media op hun gezondheid levert dat dubbele winst op.

Ligt hier de sleutel om de hoge psychische vermoeidheid onder jongeren aan te pakken?

Blog geschreven door Anouschka Holten, 2013