Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vragenlijst werkstress

Medewerkers met werkstress zijn vatbaarder voor infectieziekten, hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten en hebben ze een grotere kans op burn-out. Naast verminderde gezondheid zijn psychische vermoeide medewerkers ook minder geconcentreerd, minder creatief en vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van werkstress zijn dus enorm. Reden te meer om dit goed in de gaten te houden, zowel als werknemer als werkgever.

Werkstress meten

Wij meten de mate van werkstress heel precies met vragen over (de behoefte aan) herstel na het werk en afstand nemen (piekeren). Deze vragen zijn afkomstig uit de  VBBA, dé gouden standaard om het gebied van werkdrukonderzoek en werkbeleving. Bovendien is de VBBA aanbevolen door de inspectie SZW voor gevalideerd verdiepend werkdrukonderzoek. 

Onze vragenlijst werkstress wordt altijd gecombineerd met de Vragenlijst werkdruk, aangezien werkdruk een belangrijke oorzaak is van werkstress. 

Verbeteren

De werkstress wordt zowel op individueel niveau als op groepsniveau in kaart gebracht inclusief concrete oplossingen. Op individueel niveau kijgen medewerkers direct een eigen Persoonlijk adviesrapport.
Op groepsniveau kunnen teams en het management interactief aan slag met onze tools om tot verbeteracties te komen. 

Voorbeeld vragenlijst werkstress

Dit zijn enkele voorbeeldvragen uit de vragenlijst werkstress.

Voorbeeld vragenlijst werkstress

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890. Zij helpen je graag verder.