Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Inzicht en acties op het juiste niveau

Een individuele medewerker heeft een ander informatiebehoefte dan een leidinggevende of de directie. Zo wil de directie doorgaans verbeteren op hooflijnen en hebben individuele medewerkers of teams meer behoefte aan details over hun eigen situatie. Het verloop terugbrengen is voor het management misschien wel interessant, het team wil eerder weten hoe de onderlinge samenwerking beter kan. Daarom sluiten onze verbetertools aan bij de focus en behoefte van de gebruiker, gericht om met elkaar in dialoog te komen en concrete verbeteracties door te voeren.

Verbeteren op individueel niveau

Persoonlijk adviesrapport voor de medewerkerHet persoonlijk Adviesraport
Het Persoonlijk Adviesrapport geeft de medewerker inzicht in de eigen resultaten. Staafdiagrammen en smiley’s geven een snelle impressie. Bijbehorende verbeteradviezen en tips roepen op om zelf aan de slag te gaan met persoonlijke knelpunten. Zo stimuleren we het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

 

Individuele testenTools en apps voor de medewerker
Voor de medewerkers hebben wij korte individuele testen beschikbaar of maken we die op maat. Deze tests kunnen de medewerkers doen zovaak ze willen. Bijvoorbeeld om hun werkdruk te testen of hun veerkracht te verbeteren. 

 

Verbeteren op team niveau

TeamUP

TeamUP
TeamUP is het online platform om met elkaar in gesprek te komen en samen aan de slag te gaan met de resultaten van het medewerkersonderzoek. Met deze interactieve verbetertool krijg je niet alleen eenvoudig inzicht in de belangrijkste resultaten, je maakt ook gezamenlijk een plan van aanpak (inclusief afspraken, prioriteiten en mogelijke maatregelen voor verbetering).

Pulse-onderzoekPulse-onderzoek
Het team/organisatieonderdeel wil de acties die zij hebben uitgezet binnen TeamUP graag blijven volgen op voortgang. Met Pulse-onderzoek kunnen teams zelfstandig kleine onderzoeken uitzetten om het gewenste effect uit het eigen actieplan te meten. Ook is het met Pulse-onderzoek mogelijk om een volledig eigen onderzoek op te zetten, los van een eventueel centraal geregeld medewerkersonderzoek. In de praktijk blijkt dat eigen verantwoordelijkheid hierdoor gestimuleerd wordt en medewerkers zich gehoord voelen en betrokken raken.

Verbeteren op organisatie niveau/management

TeamUP voor managementTeamUP
Het management ontvangt een aparte inlog voor de interactieve verbetertool TeamUP. Hier krijg je inzicht in de resultaten van de totale organisatie, businessunits, teams of andere groepen, inclusief prioriteiten voor verbetering. Leidinggevenden krijgen uiteraard ook inzicht in de resultaten van hun eigen team of afdeling.

HR-analyticsHR-analytics
We kunnen de resultaten van het medewerkersonderzoek ook koppelen aan bijvoorbeeld verzuimgegevens, klanttevredenheidscijfers of andere prestatiegetallen van de organisatie. Met deze HR-analytics krijg je nog concreter aanwijzingen hoe je de resultaten op organisatieniveau kunt verbeteren. 

 

 

Management A4Management A4
Aan de hand van de speerpunten of Key Performance Indicators (KPI's) in jouw organisatie, doen wij een voorstel voor het Management A4. Met het Management A4 wordt de presentatie van onderzoeksresultaten helemaal in lijn gebracht met de wijze waarop je de resultaten in de organisatie wilt communiceren.

 

DashboardDashboard
In een Dashboard kunnen veel resultaten op een interactieve manier worden bestudeerd. Dat blijkt een effectieve manier te zijn om gevoel te krijgen "hoe het werkt" in de organisatie. Dat is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld een presentatie aan managers. 


Advies en coaching

Wil je  aan de slag met verbeteracties maar is er begeleiding nodig? Onze adviseurs helpen je graag verder in de vorm van Advies en coaching. Zo ondersteunen we met interpretatie, geven we presentaties, workshops en veel andere activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de organisatie. Steeds met het doel om het uitvoeren van acties en verbeteringen zo eenvoudig mogelijk te maken. Benieuwd hoe zo'n workshop eruit kan zien? Lees dan het artikel dat het Slingeland ziekenhuis publiceerde in hun personeelsblad, over de ervaringen met onze workshops.