Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werkbeleving verschilt tussen vrouwen en mannen

15 maart 2016

Vrouwen en mannen oordelen verschillend over hun werk. Wat de belangrijkste verschillen zijn, blijkt uit de benchmarks van SKB. Allereerst zien we balans in de verschillen. Op de helft van de thema’s scoren vrouwen gunstiger, op de andere helft ongunstiger. Zo hebben vrouwen meer plezier in hun werk, terwijl mannen beter herstellen van hun werk. Vrouwen staan positiever ten opzichte van veranderingen in hun taak, mannen ervaren meer taakduidelijkheid.

Verschil in werkbeleving tussen vrouwen en mannen

Meer weten?

Wil je weten hoe het zit met verschillen in werkbeleving in jouw organisatie? En hoe de werkbeleving van vrouwen en mannen zich verhoudt tot die van de rest van Nederland? De nieuwe benchmarks van SKB vertellen het je.

We beschikken over het grootste databestand op dit gebied in Nederland met actuele gegevens van meer dan 1,3 miljoen respondenten. Ideaal wanneer je precies wilt weten waar de organisatie in uitblinkt en waar verbetering mogelijk is. Lees meer over benchmarking en download onze beschikbare benchmarks.