Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vitaliteit verbeterd bij negen ziekenhuizen

20 oktober 2016

Voor het 10 jarige jubileum van het congres HRM in de Zorg dook SKB in de historische gegevens van een aantal grote klanten in de zorgsector. Wat blijkt: de vitaliteit van ziekenhuis medewerkers is toegenomen, ondanks de grote veranderingen in deze sector.
We kozen voor dit onderzoek negen ziekenhuizen, voor wie we in de de periode 2009 t/m 2015 drie keer een medewerkersonderzoek hebben verzorgd. In totaal waren daar ca. 25.000 medewerkers bij betrokken. De eerste meting beschouwden we als nulmeting, de volgende twee metingen als effectmeting van de eerste en tweede verbetercyclus.

Meer betrokken en bevlogen medewerkers

Een groot positief effect zien we bij betrokkenheid. Deze verbeterde significant na twee verbetercycli. Gemiddeld steeg het rapportcijfer voor betrokkenheid met een halve punt van 6 naar 6,5. Ook andere aspecten van vitaliteit verbeterden door de interventies. Het rapportcijfer voor bevlogenheid steeg van 6,2 naar 6,4.  

vitaliteit ziekenhuizen verbeterd 

De vitaliteit van de medewerkers wordt uitgedrukt in rapportcijfers. Betrokkenheid en bevlogenheid stegen na twee verbetercycli met respectievelijk 0,5 respectievelijk 0,2 punten.

Verbeteringen binnen teams

Dat de vitaliteit op organisatieniveau verbeterd is, is natuurlijk gunstig voor de productiviteit van het ziekenhuis als geheel. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle teams het daarmee ook vanzelfsprekend beter doen. Op teamniveau speelt namelijk een eigen dynamiek en dat weerspiegelt zich ook in de resultaten. Een nieuwe werkwijze bijvoorbeeld, kan tot grote veranderingen in de werkbeleving leiden, positief of negatief.
Vandaar dat wij er veel belang aan hechten dat elk team zijn eigen resultaten bespreekt. Want uit de dialoog op teamniveau komen de waardevolste verbetermogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact op met Jan Prins (founder SKB) via projecten@skb.nl of telefonisch via 020-4627886. Vrijdag 4 november a.s. van 14.00-16.00 is er speciaal gelegenheid om telefonisch vragen te stellen aan Jan Prins.