Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Vernieuwde VBBA

19 oktober 2017

Naar aanleiding van feedback van onze klanten, heeft de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) een update gekregen: we hebben de afzonderlijke vragen geherformuleerd naar stellingen. Dus: “Ik kan op mijn direct leidinggevende rekenen wanneer ik het in mijn werk wat moeilijk krijg.” En niet meer: “Kun je op je directe leiding rekenen wanneer je het in je werk wat moeilijk krijgt?” 
Hierdoor wordt de VBBA niet alleen pro-actiever, een stelling heeft veelal ook een positievere toon. Het benadrukt namelijk eerder wat wél kan in plaats van dat daar een vraagteken bij geplaatst wordt.

Uiteraard kun je met deze nieuwe versie gewoon gebruik blijven maken van onze vertrouwde benchmarks.

Toevoegen actuele thema’s

De werkende wereld verandert snel. Dat vraagt ook om een regelmatige update van thema’s in de VBBA die nu actueel zijn. Ook dit is in de maak! We houden je op de hoogte.