Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

TOPwerkgevers 2015 bekend!

25 juni 2015

Er is geen gouden recept om TOPwerkgever te worden

Er zijn 4 organisaties die wat betreft goed werkgeverschap het hoofd boven het maaiveld uitsteken: het Martini Ziekenhuis in Groningen, Woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda, NTOC medische techniek BV in Oss en Woningstichting Hellendoorn in Nijverdal. Lees meer over deze TOPwerkgevers

Deze organisaties hebben het werk op veel punten zo goed georganiseerd dat het leidt tot vitale medewerkers, die persoonlijk betrokken zijn en plezier en energie in hun werk hebben. Opvallend is dat de TOPwerkgevers dit jaar onderling duidelijke verschillen vertonen in de mix van factoren die die zorgen voor vitale medewerkers. Waar in de éne organisatie een grote handelingsvrijheid en inspraak van de medewerkers belangrijk gevonden worden, zien we bij een andere organisatie juist de nadruk op een goede relatie met collega’s en leidinggevende. Rode draad bij de TOPwerkgevers is dat ze een heldere identiteit en een duidelijk gemeenschappelijk doel voor ogen hebben.

SKB directeur Jan Prins over de resultaten: “De analyses van dit jaar laten zien dat er geen gouden recept is om TOPwerkgever te worden. Waar het om gaat, is dat je als werkgever moet uitvinden wat in jouw specifieke situatie werkt. Als je dat samen met je medewerkers doet kom je tot de beste resultaten.”

Juiste speelveld

De TOPwerkgevers 2015 zijn geselecteerd uit de organisaties die in 2014 een werkbelevingsonderzoek door SKB hebben laten verzorgen. Met speciaal samengestelde index wordt duidelijk of deze organisaties een goed speelveld voor hun medewerkers hebben gecreëerd. Wat zwaar weegt in deze Index zijn de hulp- of energiebronnen voor de medewerkers om hun werk goed te doen. Dat zijn zaken die een werkgever rechtstreeks kan beïnvloeden. Daarnaast wegen motivatie, betrokkenheid en vitaliteit zwaar in de index.

Voor meer informatie over de afzonderlijke TOPwerkgevers 2015 klik hier.