Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

PSA in de sector Industrie: hoe pak je dit aan?

12 november 2018. Het is de week van de werkstress. Deze week besteden wij in onze nieuwsberichten extra aandacht aan werkstress én werkplezier.

week van de werkstressHoe pak je het thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan in industriële bedrijven? Dat is de rode draad op de studiedag van metaalbedrijven uit VNMI - Basismetaal en AVNeG op 27 september 2018. SKB oprichter Jan Prins bijt het spits af met een uitleg over de wetenschappelijke achtergronden van PSA. Hij laat zien dat je op basis van cijfers heel concreet aan de slag kan met het thema.

Is PSA niet veel te soft?

Tijdens de studiedag werd regelmatig verzucht dat PSA-thema’s te “soft” zijn in vergelijking met de harde criteria die bijvoorbeeld voor veiligheid gelden. Als gevolg daarvan kunnen gesprekken over werkdruk en ongewenst gedrag al snel alle kanten opschieten. Iedereen vindt er wel wat van, elke mening is er één en zo lijkt iedereen een beetje gelijk te hebben. Dat versterkt het ongemakkelijke gevoel dat leidinggevenden soms hebben om deze thema’s te bespreken.

Studiedag PSA metaalbedrijven

Op de studiedag van metaalbedrijven uit VNMI - Basismetaal en AVNeG (Jan Prins links midden).

Hoe pak je PSA dan aan?

Jan laat zien dat je met goed onderzoek en slimme statistische technieken ook PSA-onderwerpen concreet kunt maken. De kern van de aanpak van PSA ligt, naast het bestrijden van ongewenst gedrag, in het vinden van een goede balans tussen energievreters en energiegevers, legt Jan uit. Deze thema’s kan SKB heel concreet meten. Je krijgt een gedegen risico-inventarisatie van alle PSA-aspecten, inclusief oplossingsrichtingen waarmee je aan de slag kunt in jouw organisatie.

Die uitleg valt in goede aarde. Een van de deelnemers: “Iedereen praat wel over werkdruk, maar dat thema dan ook echt aanpakken, dat wordt nu veel duidelijker”.

Aan de slag: een voorbeeld

Als voorbeeld toont Jan het dashboard dat SKB ontwikkelde naar aanleiding van het sectoronderzoek voor de Kartonnage en Flexibele verpakkingen. In dit dashboard zie je welke verbetermaatregelen het meest effectief zijn om de energie en het plezier te verhogen én om beter te kunnen herstellen na het werk. De grootste eye-opener voor de deelnemers van de studiedag was dat er zulke grote verschillen zijn tussen doelgroepen. Bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen in de dagdienst en in de ploegendienst. Als je wilt dat maatregelen effect hebben, moet je ze afstemmen op de (behoeften van de) doelgroep.

Klik op de grijze knoppen hierboven en ontdek zelf de verschillen.

Met dergelijke concrete aanwijzingen is PSA opeens geen “soft gedoe” meer. In plaats van persoonlijke meningen is het objectief en concreet geworden.

Meer weten?

Wil je meer weten over PSA onderzoek of wil je een keer deelnemen aan een van onze workshops?
Neem contact op via tel 020 462 7890 of email: projecten@skb.nl