Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Oudere werknemer verrassend vitaal

31 augustus 2017

Uit een recente peiling van EenVandaag, samen met MKB-Nederland, bleek onlangs dat meer dan de helft van de ondervraagde werknemers denkt dat ze niet door kunnen werken tot minimaal 67 jaar en drie maanden. ‘Met name, zo geven de ondervraagden aan, omdat de werkdruk de laatste jaren alleen maar stijgt en de technologische ontwikkelingen niet bij te benen zijn’. Een verhoging van de pensioenleeftijd vinden MKB werkgevers en werknemers dan ook een slechte zaak.

Wij vergeleken oudere medewerkers uit de totale beroepsbevolking (van 55 jaar en ouder) met jonge medewerkers (t/m 34 jaar) om te kijken hoe het met de werkbeleving is gesteld. En wat blijkt? Ouderen oordelen gunstiger over hun vitaliteit dan de jongere medewerkers. Wij pleiten hiermee niet voor een verhoging van de pensioenleeftijd. Maar wat wel interessant is, is dat de groep waar men het wellicht het minst verwacht, eigenlijk heel vitaal blijkt te zijn. Zo ervaren ouderen meer energie en plezier in hun werk, herstellen ze beter en zijn ze meer betrokken en bevlogen dan hun jongere collega’s.

vitaliteit ouderen en jongere werknemers

Taakeisen, Hulpbronnen en Healthy worker effect

Jongeren scoren over het algemeen gunstiger op de taakeisen in het werk dan de ouderen. Kennelijk ervaren oudere medewerkers de eisen die aan het werk gesteld worden als zwaarder dan de jongeren dat doen (met uitzondering van problemen met de taak en organisatie van het werk). Op de beschikbare hulpbronnen, scoren de oudere medewerkers echter overwegend gunstiger. Ouderen ervaren o.a. meer afwisseling in het werk, zelfstandigheid, taakduidelijkheid en inspraak dan de jongere werknemers. Hulpbronnen zorgen er over het algemeen voor dat je je werk goed kan doen, zonder dat het ten koste gaat van je gezondheid. Vooral als de taakeisen hoog zijn. Dit zou één van de mogelijke verklaringen kunnen zijn voor de gunstige scores op vitaliteit op late leeftijd.

Overigens is het zo dat de groep ouderen die in deze benchmark zitten de werkende ouderen zijn. Medewerkers die door ziekte of te belastend werk zijn uitgevallen, nemen niet deel aan deze onderzoeken. Diegenen die wel in het arbeidsproces blijven zijn over het algemeen al vitaler, ook wel het zogenaamde Healthy worker effect genoemd. Mogelijk draagt dit ook bij aan de gunstige score op vitaliteit.

Meer weten?

SKB beschikt over het grootste databestand in Nederland met gegevens uit gevalideerd onderzoek met meer dan 1,3 miljoen respondenten. Lees meer over benchmarking of download onze beschikbare benchmarks. Heb je vragen of wil je reageren op dit bericht? Neem contact met ons op via projecten@skb.nl of via telefoonnummer 020 462 7890.