Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Onderzoek Pesten

5 juni 2015

In het kader van duurzame inzetbaarheid is op 1 juni een landelijke campagne gestart tegen pesten op het werk. Minister Asscher pakt hier een terecht thema bij de kop: “Pesten tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in het werk en leidt tot psychische problemen en uitval”. Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers (TNO). In de praktijk merken we ook bij SKB een toename van interesse in onderzoek naar ongewenste omgangsvormen. Door geanonimiseerd onderzoek te doen, kunnen organisaties het pesten in kaart brengen en zo zicht krijgen op het voorkomen en de klachten als gevolg van pesten. Met concrete resultaten kunt u het pestgedrag gericht aanpakken in de organisatie. Op www.herkenpesten.nl vindt u meer informatie over manieren om pesten op het werk aan te pakken.