Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Meeste eigenaarschap bij woningbouwcorporaties

1 juni 2017

Medewerkers die zelf initiatief nemen om hun eigen werk te verbeteren, voelen zich over het algemeen verantwoordelijk en betrokken om hun werk goed uit te voeren. Dit initiatief nemen, ook wel eigenaarschap genoemd, betekent in het kort dat je verantwoordelijkheid weet te nemen voor je eigen taken en pro-actief aan de slag gaat om tot goede resultaten te komen. Dit geeft de medewerkers zelf een goed gevoel en is tegelijkertijd ook positief voor de prestaties van het team waarin ze werken, zo blijkt uit onderzoek.

Wij waren benieuwd hoe het is gesteld met eigenaarschap in diverse sectoren en namen een kijkje in onze database. Wat blijkt? De Profit sector is koploper; medewerkers tonen hier het meeste initiatief. Daarna volgen Industrie en Not for profit, waarbij de woningbouwverenigingen een opvallende uitzondering vormen met het hoogste rapportcijfer. Medewerkers uit de Zorgsector scoren het minst gunstig.

Eigenaarschap

Rol van de werkgever

Het vertonen van eigenaarschap ligt voor een deel bij de medewerkers zelf. Medewerkers moeten hun werk wel wíllen en kúnnen doen. Als je bijvoorbeeld niet geïnspireerd wordt door je werk, wordt initiatief nemen al een stuk lastiger. Een ander deel ligt bij de werkgever. Zo zijn er sectoren waar er minder ruimte is om initiatief te tonen dan in andere sectoren. Als protocollen bijvoorbeeld erg bepalend zijn in je werk, is er over het algemeen ook minder gelegenheid om initiatief te tonen. Dit zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom er in de zorg minder gunstig gescoord wordt op eigenaarschap.

Wel kun je als werkgever een zo goed mogelijke voedingsbodem creëren. Als medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om initiatief te tonen, durven ze hun verantwoordelijkheid ook eerder te nemen. Kijk eens of het mogelijk is om medewerkers zoveel mogelijk vrij te laten in hun werkwijze, vier successen en kijk waar medewerkers al wél initiatief tonen.

Meer weten?

SKB beschikt over het grootste databestand in Nederland met gegevens van meer dan 1,3 miljoen respondenten. Lees meer over benchmarking of download onze beschikbare benchmarks. Heb je vragen of wil je reageren op dit bericht? Neem contact met ons op via projecten@skb.nl of via telefoonnummer 020 462 7890.