Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek als start voor 30% verzuimdaling


Martini Ziekenhuis2 juni 2016

In 2009 startte de samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis in Groningen en SKB. Inmiddels loopt alweer het vierde medewerkersonderzoek op rij.

In het tijdschrijft HR Strategie vertellen Sjoerd van der Zee, stafdirecteur P&O, en Renée Swarte, adviseur reintegratie, hoe het HR beleid op de schop ging en het verzuim 30% daalde. Renée Swarte: “Het is investeren in een drietrapsraket: leiderschap, heldere verzuimnormen en aanspreken op verzuimgedrag.” Een breed programma ‘Sterk in je Werk’ ondersteunde de beleidsverandering met een heel palet aan instrumenten om verzuim te verminderen én duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Volgens Swarte is “het van cruciaal belang geweest dat de raad van bestuur en het voltallige management van het Martini Ziekenhuis achter de plannen is gaan staan en in actie is gekomen”.

Daling verzuim en stijging vitaliteit

De daling van het verzuim ging hand in hand met een stijging van vitaliteit. Dat was goed te zien in de resultaten van het medewerkersonderzoek van SKB. De scores op vitaliteitsaspecten, zoals plezier, bevlogenheid en werkvermogen stegen tussen 2009 en 2014. Én de waardering van de medewerkers voor het werk en de organisatie is sterk verbeterd.

Belang van medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek van SKB is een waardevol instrument gebleken in de gehele aanpak. Het maakte in 2009 zichtbaar dat er verandering noodzakelijk was. In de jaren erna werden de resultaten gebruikt om het effect van de verandering te monitoren en waar nodig bij te sturen en nieuwe verbeterpunten te inventariseren.

Op de website van HR Praktijk kun je hele artikel lezen: 
https://www.hrpraktijk.nl/case/verzuim-martini-ziekenhuis-daalt-tot-onder-branchegemiddelde