Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Mannen vaker last van geweld en discriminatie

14 december 2017

De discussie over #MeToo gaat meestal over ongewenst seksueel gedrag op het werk. Vrouwen worden daar vier keer zo vaak mee geconfronteerd als mannen. Bij andere vormen van ongewenst gedrag ligt dit anders. Mannen krijgen namelijk vaker te maken met geweld en discriminatie op het werk.

In de Arbowet worden, naast werkdruk, de volgende vormen van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd: seksueel ongewenst gedrag, intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.
Zoals onderstaande grafiek laat zien, komen intimidatie en pesten het vaakste voor: ongeveer 25, respectievelijk 20 incidenten per jaar per 100 medewerkers. Mannen en vrouwen hebben daar in vergelijkbare mate mee te maken.

Ongewenst gedrag mannen en vrouwen

Bij de drie andere vormen van ongewenst gedrag door collega’s en/of leidinggevende, zijn er wel grote verschillen in het aantal incidenten dat manen en vrouwen meemaken.
Wat betreft seksueel ongewenst gedrag binnen het werk hebben vrouwen ongeveer vier keer zo vaak met incidenten te maken als hun mannelijke collega’s. Bij discriminatie en lichamelijk geweld zijn het juist de mannen die de meeste incidenten meemaken. Zo komen er per 100 mannen jaarlijks ca. 12 discriminatie incidenten voor ten opzichten van 7 bij vrouwen. Lichamelijk geweld binnen het werk komt vrijwel alleen bij mannen voor: 2 incidenten per 100 medewerkers t.o.v. 0,2 incidenten bij vrouwen per 100 medewerkers.

De resultaten zijn gebaseerd op enquêtes die door 7573 vrouwen en 6294 mannen zijn ingevuld. Deze medewerkers werkten bij 73 organisaties uit de sectoren Zorg, Not for profit, Profit en Industrie.

Meer weten?

SKB beschikt over het grootste databestand in Nederland met gegevens uit gevalideerd onderzoek met meer dan 1,3 miljoen respondenten. Lees meer over benchmarking of download onze beschikbare benchmarks. Heb je vragen of wil je reageren op dit bericht? Neem contact met ons op via projecten@skb.nl of via telefoonnummer 020 462 7890.