Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Aanpak agressie 2016: focus op zorginstellingen

13 april 2016

wees duidelijk over agressie

Een derde van werkgerelateerd ziekteverzuim is gerelateerd aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder valt ook agressie en geweld tegen medewerkers, een belangrijk aandachtspunt voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra. Uit onderzoek blijkt dat een slechte bescherming tegen agressie, stressreacties kan versterken. Medewerkers hebben last van beelden of herinneringen, vermijden plaatsen, taken en personen, ervaren schrikachtigheid en neerslachtigheid. De gevolgen hiervan zijn dat de medewerker minder goed functioneert of zelfs verzuimt.

Bij een inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij zorginstellingen op factoren gerelateerd aan PSA werden er bij 81 instellingen in totaal 150 overtredingen geconstateerd. Bij 79% van geïnspecteerde ziekenhuizen werden overtredingen met betrekking tot de aanpak van agressie en geweld gesignaleerd. Het Ministerie van SZW heeft daarom voor 2016 de nadruk gelegd op de aanpak van agressie en geweld.

Vragenlijst Publieksagressie

Met onze vragenlijst Publieksagressie breng je agressieproblematiek goed in kaart en kun je gericht beleid voeren. Met behulp van onze analyses krijg je inzicht bij welke afdelingen/ functies agressie (vaker) voorkomt en waar maatregelen nodig zijn. Zo kunnen medewerkers beter begeleid worden om agressie in de toekomst te voorkomen of beperken. Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het inzichtelijk maken van agressie en geweld bij jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs.