Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Dienstverlening SKB steeds positiever beoordeeld

17 maart 2016

Na afloop van ieder afgerond onderzoeksproject evalueert SKB dit onderzoek samen met de klant. Daarin gaan we onder andere in op de waardering voor de dienstverlening door onze analisten en adviseurs, de uitvoering van het onderzoek en bruikbaarheid van de rapportages.
In de resultaten over 2015 viel de mate op, waarin klanten SKB aanbevelen bij anderen, met een gemiddelde van 8,3 en een Net Promotor Score (NPS) van +29! Een NPS-score boven 0 wordt over het algemeen als “goed” beschouwd, en een score boven +10 als “uitstekend”. Wij zijn hier dan ook gepast trots op, net als op de steeds stijgende waardering door onze klanten. In 2015 was de waardering namelijk weer positiever dan de waardering in 2014.
Laten we wat dieper ingaan op het klanttevredenheidsonderzoek om te achterhalen waarom klanten ons aanbevelen bij anderen.

Voortraject en uitvoeren medewerkersonderzoek

In het traject voorafgaand aan het onderzoek valt op dat we goed weten in te springen op de klantvraag (met een score van 8,3). We worden geprezen om onze flexibiliteit en het meedenken met de klant om het gewenste doel te behalen. Gedurende het onderzoek springt onze deskundigheid eruit met een score van 8,5.

Op elk niveau inzichtPersoonlijk adviesrapport en workshops

Ook na afronding van het onderzoek behalen we mooie resultaten. Ten eerste wordt ons online adviesrapport hoog gewaardeerd (met een 8,0). Dit rapport krijgt de individuele medewerker online toegestuurd direct na het invullen van de vragenlijst. Dit rapport biedt handvatten om direct aan de slag te gaan met de resultaten. De individuele medewerker krijgt direct een spiegel voorgehouden en de adviezen worden als zeer nuttig ervaren. Ook rapportages op organisatieniveau worden hoog gewaardeerd met een 8,3. Onze rapportages worden gezien als helder, beknopt en overzichtelijk.

Daarnaast begeleiden we een groot aantal van onze klanten in het vervolgtraject met het realiseren van een plan van aanpak. Dit doen wij in de vorm van workshops waarbij een gemiddelde score van een 8,5 wordt behaald.

Continue verbeteren

Al met al mooie cijfers dus, maar zeker geen reden om stil te blijven zitten. Aan ons weer de uitdaging om dit mooie niveau te blijven halen of zelfs te verbeteren. Misschien ligt aan onze hoge scores nog wel een andere reden ten grondslag: wij gaan pas met een klant in zee als we er samen van overtuigd zijn dat we toegevoegde waarde kunnen bieden en dat we de klant de juiste handvatten kunnen aanreiken. Want daar draait het uiteindelijk om!

Wij willen al onze klanten bedanken voor de feedback en de tips voor verdere verbetering van onze dienstverlening.

Onze klanten