Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Bedrijfsgeneeskundige Dagen

2 juni 2016

Op 26 en 27 mei organiseerde de NVAB de Bedrijfsgeneeskundige Dagen in Papendal, met als thema: “Leve(n) lang werken”. SKB was hierbij aanwezig en sprak met diverse artsen en professionals. Voor de komende jaren wil de NVAB zich o.a. richten op Positieve Gezondheid. Hierbij verschuift de focus van ‘ziekte bestrijden’ naar ‘gezond blijven’ en daarnaast wordt in geval van klachten, meer gekeken naar wat mensen nog wél kunnen.

Bedrijsgeneeskundige Dagen

Medewerkersonderzoek en preventie

In een preventieve aanpak past het om klachten zo vroeg mogelijk te signaleren om tijdig te kunnen ingrijpen. Een medewerkersonderzoek is een goed startpunt om te signaleren wat er op individueel- en organisatieniveau speelt. Wat zijn de lichamelijke en/ of psychische factoren die medewerkers belemmeren om een leven lang te werken? Gedegen onderzoek met vragenlijsten van SKB geeft u snel antwoord op deze kwesties. Daarbij krijgen de medewerkers direct na het invullen tips voor verbetering, zodat zij ook zelf kunnen focussen op de noodzakelijke verbeteringen om gezond te blijven!