Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

(Ont)Regel de Zorg: Arkin kiest voor de VBBA

Arkin

9 april 2019

Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen startte ggz-instelling Arkin, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, afgelopen januari een experiment. In dit experiment gaan behandelaren minder gedetailleerd tijdschrijven.

VBBA meest betrouwbare vragenlijst voor werkplezier en regeldruk

Om te beoordelen of minder administratie leidt tot meer werkplezier en minder regeldruk, maakt Arkin gebruik van de VBBA. Begin dit jaar was de nulmeting en later dit jaar volgt twee maal een effectmeting.

Martijn Kikkert van Arkin:

“We kiezen voor SKB omdat de VBBA zich bewezen heeft als betrouwbare vragenlijst voor werkplezier en regeldruk”.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van onze vragen en verbetertools in het kader van (Ont)Regel de Zorg? Neem contact op met onze adviseurs via 020-4627890 of projecten@skb.nl.