Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Focus op pro-activiteit

Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meet uiteraard de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Maar ook het stressniveau, de energie die medewerkers van het werk krijgen en de mate waarin ze die energie pro-actief besteden (Bevlogenheid). Want hoe tevreden en energiek mensen ook zijn, als ze niet daadwerkelijk iets doen, zal dat niet tot resultaat leiden.
Wil je het gedrag van mensen beïnvloeden, dan kan dat door te werken aan al die zaken die invloed hebben op de attitudes van jouw medewerkers. Dat is het uitgangspunt voor de samenstelling van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Beter gaan presteren of minder verzuimen met het MTO

Prestaties van mensen kun je niet direct beïnvloeden. Maar dat kan wel indirect, door de context zo positief mogelijk te maken. Denk aan factoren van het werk, energiebronnen, de organisatiecultuur en de arbeidsvoorwaarden. In het werknemerstevredenheidsonderzoek stellen wij daarom vragen over o.a. leiderschap, werkinhoud, organisatiecultuur, werkdruk, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en beloning. Deze onderwerpen vormen een belangrijk deel van de context waarbinnen de medewerkers functioneren en zijn medebepalend voor hun werkbeleving en de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelen. Onze rapportages laten zien welke factoren in jouw organisatie juist heel goed gaan of knellen. Wij adviseren vervolgens welke verbetermaatregelen je kunt nemen. 

Welke aanpak past bij jouw organisatie?

Onderzoek toont aan dat hoge energie samenhangt met een hogere productiviteit, terwijl stress juist verzuim voorspelt. Van een hoge betrokkenheid verwachten we weer dat het ongewenst verloop voorkomt. Waar de nadruk in het onderzoek en de analyses op komt te liggen, hangt daarom van de doelstellingen van de organisatie af. We adviseren jou graag over de beste aanpak. 

Voorbeeld vragenlijst medewerkerstevredenheid

Dit zijn enkele voorbeeldvragen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voorbeeld vragenlijst medewerkerstevredenheid

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890. Zij helpen je graag verder.