Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werk en Mantelzorg

Eén op de vijf werkenden combineert werk met langdurige, onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In de zorg combineert zelfs één op de vier medewerkers werk en mantelzorg met elkaar.
Veel werkende mantelzorgers worden belast door hun zorgtaken. De verwachting is dat deze druk verder toeneemt de komende twintig jaar, ten gevolge van de versnelde vergrijzing. Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar; in 2040 loopt dit terug naar zes, zo blijkt uit het gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Voorkom ziekte en langdurige uitval

Wanneer mantelzorgtaken niet goed te combineren zijn met het werk, kunnen medewerkers overbelast raken, minder gaan presteren, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Het is daarom van groot belang om als werkgever het gesprek aan te gaan over mantelzorg en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Vaak wordt gedacht dat goede regelingen voor mantelzorg veel geld kosten. Dit is niet het geval. De kosten die gemoeid zijn om ruimte en aandacht te geven aan een goede werk-privé balans zijn over het algemeen minimaal.
De investering betreft voornamelijk tijd: tijd voor een goed gesprek waarin samen naar oplossingen wordt gezocht. Soms kosten die oplossingen geld. De opbrengsten zijn echter veel groter. Medewerkers blijven duurzaam inzetbaar, er is minder verzuim, meer betrokkenheid en er is sprake van aantrekkelijk werkgeverschap.

Vragenlijst Werk en Mantelzorg

SKB heeft in nauwe samenwerking met Werk&Mantelzorg een korte vragenlijst ontwikkeld om te inventariseren hoe de combinatie werk en mantelzorg binnen jouw organisatie wordt ervaren. Je krijgt inzicht in het aantal mantelzorgers, hoe goed het werk gecombineerd kan worden met mantelzorg en of de medewerker zich gesteund voelt door leidinggevende en collega’s. De uitkomsten kun je vergelijken met de actuele benchmark van Werk&Mantelzorg met antwoorden van 29.000 respondenten.

Na afronding van de vragenlijst Werk en Mantelzorg krijgt de mantelzorger tips hoe het gesprek met de leidinggevende aan te gaan en wordt de medewerker doorverwezen naar M-Power Jezelf (www.mantelzorgpower.nl).
De niet-mantelzorgers krijgen tips hoe zij collega’s kunnen ondersteunen. Zo is het onderzoek niet alleen een inventarisatie, maar draagt het gelijk bij aan duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers en vermindering van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vraag naar de mogelijkheden, onze adviseurs helpen je graag verder.

Na het onderzoek aan de slag met de tools van Werk&MantelzorgWerk&Mantelzorg

Om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden, heeft Werk&Mantelzorg een vier stappenplan ontwikkeld om na het onderzoek mee aan de slag te gaan. Voor meer informatie zie: www.werkenmantelzorg.nl