Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Advies en coaching

In de voorbereiding en uitvoering van het medewerkersonderzoek ontvangt elke organisatie uitgebreid organisatieadvies. Denk bijvoorbeeld aan advies over een goed communicatieplan, de inhoud van de vragenlijsten en het maken van de planning. Onze dienstverlening gaat echter verder dan dat. Wij realiseren ons namelijk goed dat een goed onderzoek op zichzelf nog geen garantie biedt voor verbetering. SKB werkt daarom met ervaren adviseurs met brede consultancy ervaring om veranderingen binnen organisaties tot stand te brengen.
Organisatieadvies

Van resultaat naar aanpak

De uitkomsten van het onderzoek zijn een startpunt voor acties, bedoeld om sterke punten te behouden en waar nodig zaken te verbeteren. Maar hoe ga je nou concreet aan de slag met de resultaten? En wat is nodig in jouw organisatie om verbeterslagen te maken voor de toekomst? Onze adviseurs adviseren hierin en ondersteunen de organisatie met workshops en vele andere activiteiten. Bijvoorbeeld: 

  • voorbespreken van de resultaten met de bestuurders of de stuurgroep, om verrassingen bij de verdere uitrol te voorkomen;
  • presenteren van resultaten aan directie, projectgroep, OR, HRM-medewerkers, leiding-gevenden of medewerkers, met conclusies en advies voor verbetering;
  • verzorgen van workshops aan leidinggevenden zodat zij met hun team tot een plan van aanpak komen;
  • het opstellen van een uitgebreid onderzoeksrapport met interpretatie van de resultaten, conclusies en aanbevelingen;
  • een voorstel doen voor een plan van aanpak;
  • het trainen van eigen adviseurs (bijvoorbeeld P&O-functionarissen), om afdelingsmanagers te ondersteunen bij de vertaling van het onderzoek naar actie.artikel Slingeland Ziekenhuis

Benieuwd hoe een workshop eruit kan zien? Bekijk het artikel dat het Slingeland ziekenhuis publiceerde in hun personeelsblad, n.a.v. de ervaringen met onze workshops. 

Arbeids- en organisatieadvies

SKB doet meer dan medewerkersonderzoek alleen. Wij bieden ook consultancy over thema's op het gebied van arbeid en organisatie. Dit kan volledig los staan van medewerkersonderzoek, maar het kan ook op elkaar aansluiten. Zo geven wij organisatieadvies op het gebied van:

  • leidinggeven. Hier hebben wij een kennisdossier over ontwikkeld (te downloaden op deze pagina, onder Meer weten);
  • werkdruk en stress. SKB geeft hier regelmatig workshops en presentaties over. Bekijk ter inspiratie het interview met BNR radio;
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo verzorgen wij een les in het meten van werkdruk en Psycho Sociale Arbeidsbelasting in de kopopleiding Arbeids- & Organisatiekunde aan de PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde);
  • HR-analytics

Ontwikkelen van vragenlijsten, apps of kennisproducten

Wij zetten onze expertise regelmatig in om organisatiespecifieke webtools, apps of kennisproducten te ontwikkelen. Zo ontwikkelden wij in nauwe samenwerking met de Politie een Loopbaancheck en maakten we een Stresscheck voor de bouw.  Lees meer in Tools en apps voor de medewerker.