Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek

Waarom medewerkersonderzoek met SKB?

De economie trekt aan en de markt verandert continu. Het is nu cruciaal om een wendbare, innovatieve én aantrekkelijke werkgever te zijn. Hoe kan jouw organisatie talentvolle medewerkers aantrekken én behouden?
Ook zien we een toename in het aantal medewerkers met burn-out klachten. Vooral jongeren onder de 35 jaar zijn kwetsbaar. Hoe zorg je er voor dat deze mensen niet uitvallen? En hoe stimuleer je medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid?

SKB geeft antwoord op deze vragen. Met ons medewerkersonderzoek en praktische verbetertools, raak je écht in gesprek met medewerkers. En kun je continue blijven verbeteren. Zodat je het HR beleid bij kan sturen waar nodig, de organisatie zich blijft ontwikkelen en medewerkers vitaal en gezond aan het werk zijn en blijven.

Onze aanpak: van feedback naar dialoog

Feedback van medewerkers geeft veel inzicht. Vervolgens gaat het erom dat je in dialoog komt met elkaar om de verbeterpunten ook daadwerkelijk door te voeren. Onze tools en bijbehorende coaching zijn er op gericht om deze dialoog te voeren. Zo neem je samen de verantwoordelijkheid om te verbeteren op thema’s als motivatie, wendbaarheid, duurzame inzetbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk).  

Betrouwbaar medewerkersonderzoek

De basis voor deze dialoog is betrouwbaar medewerkersonderzoek: met betrouwbare cijfers weet je zeker dat het gesprek gaat over de dingen die er toe doen. De vragenlijsten van SKB zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en geven een scherp beeld van wat er leeft onder de medewerkers. Door de modulaire opbouw kun je diverse thema’s met elkaar combineren (multidisciplinair werknemersonderzoek) of juist inzoomen op een specifiek thema. Ook kunnen teams zelf kort-cyclische onderzoekjes uitzetten met behulp van Pulse-onderzoek.

Ons medewerkersonderzoek onderscheidt zich, doordat zelfs complexe begrippen zoals medewerkerstevredenheid of werkstress accuraat en betrouwbaar gemeten worden. Dat maakt een waardevolle koppeling mogelijk met andere organisatiegegevens, zoals verzuim, verloop en prestatie-indicatoren (HR-analytics).  

Wij wilden met ons medewerkersonderzoek de dialoog openen over eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid. SKB heeft ons daar heel deskundig in geholpen. Dit project heeft deltaWonen echt in beweging gebracht.

Annita de Leeuw, P&O adviseur, deltaWonen
 

Verbetertools, advies en coaching

Wij geven inzicht in verbeterslagen op drie niveau's: de individuele medewerker, teams/afdelingen en de organisatie/management. De verbetertools die we hiervoor beschikbaar stellen zijn gericht op het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en de dialoog.
Tevens bieden wij uitgebreid organisatieadvies en coaching. Denk bijvoorbeeld aan workshops voor teams om in dialoog te gaan over de resultaten, maar ook aan arbeids- en organisatieadvies op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting of leiderschapsstijl.

Privacy en anonimiteit

Wij vinden het belangrijk om de Privacy en anonimiteit van medewerkers te waarborgen. Allereerst omdat vertrouwen tussen werkgever en werknemer nodig is om eigenaarschap te stimuleren en echt in dialoog met elkaar te gaan. Ook is het een voorwaarde voor betrouwbare informatie voor de organisatie en voor de medewerker zelf. Goede communicatie hierover voorkomt sociaal wenselijke antwoorden en zorgt voor een hogere respons.

In 2018 is onze informatiebeveiliging ISO/IEC 27001:2014 gecertificeerd. De ISO 27001 norm is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. SKB toont hiermee aan dat zij het informatieproces beheerst en de persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie goed heeft beveiligd.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890.