Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek

Waarom medewerkersonderzoek met SKB?

Met ons medewerkersonderzoek en actiegerichte Verbetertools kan iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen om te werken aan een vitale organisatie. Met gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers.

We hebben onze vragenlijsten en verbetertools zo ingericht dat je vanuit je eigen rol en focus continu kan verbeteren. En de dialoog kan voeren over de zaken die goed gaan én beter kunnen. Zo krijgt het management bijvoorbeeld inzicht in welke werkfactoren aangepakt moeten worden om het verloop tegen te gaan en kan het team aan de slag om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Een individuele medewerker krijgt weer persoonlijke tips om bijvoorbeeld zijn leefstijl te verbeteren of te zorgen voor een optimale werk-privé balans.

In onderstaande video leggen we het kort uit:

Video: zo maak je de organisatie écht vitaal

Verdiepend medewerkersonderzoek of Pulse

SKB biedt een mengvorm van snel, kortcyclisch onderzoek met korte vragenlijsten (Pulse), en - als ijkpunt - eens in de drie jaar een verdiepend medewerkersonderzoek. Met onze Pulse tool kun je prima inspelen op de eigen verantwoordelijkheid van een team of andere belanghebbende binnen de organisatie. Je kan op elk gewenst moment aan de slag met korte onderzoekjes die precies gaan over wat er op dat moment speelt. Pulse is daarmee een dialoogversneller. Met kleine onderzoeken haal je snel en eenvoudig informatie op. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Medewerkers voelen zich hierdoor gehoord en raken betrokken.

Wij wilden met ons medewerkersonderzoek de dialoog openen over eigenaarschap en duurzame inzetbaarheid. SKB heeft ons daar heel deskundig in geholpen. Dit project heeft deltaWonen echt in beweging gebracht.

Annita de Leeuw, P&O adviseur, deltaWonen
 

Er zijn ook strategische vraagstukken die op een hoger niveau liggen. Daar krijg je antwoord op met een verdiepend medewerkersonderzoek op organisatieniveau. Zo kunnen we nauwkeurig berekenen wat helpt om bijvoorbeeld plezier of de energie van medewerkers te vergroten, of om uitval door overbelasting (burn-out) te voorkomen. Die inzichten dragen bij in de strijd tegen het tekort aan arbeidskrachten.

Uitgangspunt voor verdiepend medewerkersonderzoek is de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Dit is de meest gebruikte en best gevalideerde vragenlijst in Nederland en wordt aanbevolen door de inspectie SZW.

Privacy en anonimiteit

Wij vinden de waarborging Privacy en anonimiteit van medewerkers zeer belangrijk. Onze producten zijn volledig AVG proof. In 2018 is onze informatiebeveiliging ISO/IEC 27001:2014 gecertificeerd. De ISO 27001 norm is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. SKB toont hiermee aan dat zij het informatieproces beheerst en de persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie goed heeft beveiligd.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs via projecten@skb.nl of 020-4627890.