Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Management A4

Aan de hand van de speerpunten of Key Performance Indicators (KPI's) in uw organisatie, doen wij een voorstel voor het management A4. Met het Management A4 wordt de presentatie van onderzoeksresultaten helemaal in lijn gebracht met de wijze waarop u de resultaten in de organisatie wilt communiceren. Speerpunten kunnen bijvoorbeeld in een apart kader gezet worden en kerncijfers kunnen in de vorm van een grafiek worden getoond. Dit kan zowel voor de totale organisatie als voor afzonderlijke groepen. Op die manier kunnen alle gebruikers zich focussen op de aspecten die belangrijk zijn.

Het scheelt zó veel werk dat ik niet met ellenlange informatieoverzichten naar mijn klant hoef, maar met één helder A4-tje kan laten zien waar de belangrijkste verbeterpunten zitten.

Joke Koster, Arbeids- en Organisatie adviseur, CSR Centrum.
 

Het ontwerp van een Mananagement A4 is maatwerk en wordt opgesteld in overleg met een van onze adviseurs.

Management A4