Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Ziekenhuizen

Actueel P&O-beleid bij ziekenhuizen kent nogal wat uitdagingen: hogere kwaliteits- en prestatie-eisen, vergrijzing van het medewerkersbestand, een krappere arbeidsmarkt. Dat maakt het belangrijk om medewerkers te blijven binden en boeien en voor een goede balans te zorgen tussen organisatie van het werk en het werkvermogen van de medewerkers. 

SKB heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met een groeiend aantal ziekenhuizen en zodoende veel ervaring opgebouwd in onderzoeken binnen ziekenhuizen. In 2008 sloot SKB een raamovereenkomst af met zes Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Immiddels werken we voor meer dan de helft van deze STZ Ziekenhuizen. Daarnaast werkt SKB steeds meer voor streekziekenhuizen uit het hele land. Deze ervaring helpt ons steeds passende antwoorden te vinden op de uitdagingen die het uitvoeren van een goed medewerkersonderzoek in een diverse organisatie als een ziekenhuis met zich meebrengt.  

Benchmarking werkbeleving

SKB heeft met de ziekenhuizen afspraken gemaakt over een typering van functies en van afdelingen. Zo kan een ziekenhuis bijvoorbeeld de resultaten van de verpleegkundigen of van de afdeling spoedeisende hulp vergelijken met die van collega's in de sector. Daardoor kunnen ziekenhuizen gericht maatregelen nemen op basis van functie-specifieke knelpunten.

Hoge Respons op medewerkersonderzoek

Ziekenhuizen die onderzoek met SKB hebben uitgevoerd, haalden een bovengemiddelde respons in de sector. In 2014 en 2015 werd in de ziekenhuizen een gemiddelde respons van 67% behaald, waarbij de laagste score altijd nog 61% was. 

Actiegerichte analyses

SKB verzorgt analyses die als diagnose dienen voor organisatie, RVE´s en afdelingen. SKB kan ook de "key drivers" analyseren van de verschillende groepen binnen het ziekenhuis. Dat laat niet alleen sterke en zwakke punten zien, maar ook de kracht van het effect ervan op de werkbeleving. Dat levert hoogwaardige managementinformatie op, die zeer gerichte actie mogelijk maakt.

SKB doet onder andere medewerkersonderzoek voor...

Medewerkersonderzoek Catharina Ziekenhuis
Medewerkersonderzoek Reinier de Graaf Groep
 

 

STZ