Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Woningcorporaties

De corporatiebranche maakt woelige tijden door, met veel fusies en interne reorganisaties als gevolg. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft werkdruk en agressie benoemd tot speerpunten in deze branche. Vaak wordt SKB's onderzoek ingezet om dit (en andere werkbelevingsaspecten) te meten. 

Aantoonbaar resultaat medewerkersonderzoek

SKB heeft, onder andere in samenwerking met CSR Centrum voor Stressmanagement, nul- en effectmetingen verricht naar werkbeleving, werkdruk en agressie. 

Met resultaat: aanpak van knelpunten heeft geleid tot een Netto Contante Waarde van €8.717.134,- en een terugverdientijd van 1,7 jaar voor de ingezette projecten. Elke geïnvesteerde euro heeft ruim 4 euro opgeleverd. Het project is door het Ministerie van SZW uitgeroepen tot good practice.

SKB doet onder andere medewerkersonderzoek voor...

 

Medewerkersonderzoek Viverion
 
Medewerkersonderzoek Viveste