Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Gemeenten

Er vinden veel veranderingen plaats binnen gemeenten: decentralisatie van overheidstaken, bezuinigingen, digitalisering, reorganisaties, fusies en langer doorwerken...

Gemeentes hebben dan ook behoefte aan medewerkers die zich staande weten te houden in deze veranderde omstandigheden, en die zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen inzetbaarheid nemen. Begeleiding vanuit de gemeente zelf is hierbij essentieel. 

Medewerkersonderzoek bij gemeenten

Hoe kunnen medewerkers deze regie gaan nemen? Hebben medewerkers genoeg kennis en vaardigheden om het werk te kunnen blijven doen? Zijn ze nog gemotiveerd en betrokken? Of is er sprake van hoge werkdruk, gezondheidsklachten, stress en veel verzuim? Het medewerkersonderzoek van SKB helpt gemeenten om een antwoord te krijgen op deze vragen en daarmee de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers op peil te houden.

In samenwerking met het A&O fonds gemeenten heeft SKB jarenlange ervaring opgedaan met medewerkersonderzoek onder gemeenten. Zowel in het kader van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), Preventief Medisch Onderzoek als Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door deze brede toepassing beschikken wij over een uitgebreide actuele, gemeentespecifieke benchmark.

Veilige Publieke Taak

Het medewerkersonderzoek kan uitstekend ingezet worden in het kader van Veilige Publieke Taak en Gemeentelijke incidenten registratie (GIR), om publieksagressie aan te pakken. 

SKB doet onder andere medewerkersonderzoek voor...


Medewerkersonderzoek Gemeente Zwolle
 
 
Werkbelevingsonderzoek Gemeente Doetinchem 

Bekijk case

 

Medewerkersonderzoek Gemeente waterland
 
Medewerkersonderzoek Gemeente katwijk
 
Medewerkersonderzoek Gemeente Haren
 
Medewerkersonderzoek Bestuursdienst Ommen-Hardenberg