Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Waterlandziekenhuis: MTO als katalysator voor Vitaliteit en Veiligheid

Het Waterlandziekenhuis heeft een rijke historie als het gaat om activiteiten op het gebied van leefstijl, gezondheidsmanagement en vitaliteitbeleid (duurzame inzetbaarheid). Adviseur Veilig & Vitaal werken Joost de Bie: "Het opstellen van beleid en regels en protocollen leidt op zich niet tot verbeteringen. Het gaat er om kwaliteit- en veiligheidseisen te vertalen naar de werkvloer, zodat elke medewerker zijn verantwoordelijkheid hierin kan nemen".

Door deel te nemen aan diverse certificeringstrajecten ontstond telkens weer energie om met deze thema's aan de slag te gaan. En met succes. Het Waterlandziekenhuis heeft in de afgelopen jaren een aantal onderscheidingen mogen ontvangen, zoals; “Model of Good Practice” voor het leefstijlbeleid, “Kroon op het werk prijs” voor het gezondheidsbeleid voor medewerkers, en internationaal werd vanuit het European Network of Workplace Health Promotion (ENWPH) het certificaat “Partner of Excellence” ontvangen voor het bewegingsbeleid.

Met het medewerkersonderzoek hebben we iedereen in de organisatie bereikt. Vitaliteit en inzetbaarheid staat weer volop in de belangstelling. Zo kunnen we in deze tijd van verzakelijking toch aandacht geven aan onze eigen medewerkers en dus ook aan de patiënt.

Joost de Bie, Adviseur Veilig & Vitaal werken, Waterlandziekenhuis
 

Speerpunten

Het Waterlandziekenhuis blijft investeren in de vitaliteit van de medewerkers, in eigentijdse organisatievormen waarbij professionele autonomie en tijd en aandacht voor de patiënt centraal staan. Ten aanzien van het vitaliteitsbeleid zijn er de volgende 5 speerpunten:

  • Leefstijl: gezond en veilig (leefstijl) gedrag van medewerkers, gekoppeld aan veilige zorg voor patiënten
  • Inlevingsvermogen: voortdurende afstemming van de passie, taken, ambities van de medewerker met de ambities van het Waterlandziekenhuis
  • Leervermogen: voortdurend leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden voor alle medewerkers
  • Zingeving: aansluiting bij de bezieling in het werk
  • Mobiliteit: aantrekken en laten doorstromen van talent en het als organisatie kunnen meebewegen met de snelle veranderingen in de zorg.


Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

In 2013 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) aangegrepen om de thema's Vitaliteit en Veilig Werken opnieuw onder de aandacht te brengen. De Bie: "Je wilt de kansen pakken als ze zich aandienen. Bij de meeste organisaties wordt het MTO gebruikt om betrouwbare informatie over het functioneren van medewerker en organisatie te krijgen. Wij hebben het nu ook gebruikt als interventiemiddel".

In het onderzoek waren naast de gangbare MTO-onderwerpen ook vragen opgenomen over werkvermogen en leefstijl. Meteen na het (via internet) beantwoorden van de vragen, kregen de medewerkers een Persoonlijk adviesrapport. Hierin stonden hun persoonlijke scores en op hun situatie toegesneden tips. Zo kregen de medewerkers inzicht in hun eigen vitaliteit en hun verbetermogelijkheden.

Input voor vitaliteitsgesprekken

De uitkomsten van deze persoonlijke rapportages werden gebruikt in zogenaamde vitaliteitsgesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Het verkregen inzicht over de eigen vitaliteit bracht verdieping in de dialoog. De rapportages op organisatie-, cluster- en afdelingsniveau vormde de basis voor het opstellen van verbeterplannen. De Bie: "Deze aanpak leidt echt tot verankering in de organisatie. De leidinggevende deelt de resultaten van de enquête en stelt de verbeterplannen samen met zijn team op. Zo heeft hij niet alleen met zijn manager formeel overleg, maar vormt de enquête de basis voor een organisatiebrede dialoog. Met het MTO hebben we iedereen in de organisatie bereikt en staan Vitaliteit en inzetbaarheid weer volop in de belangstelling. Zo kunnen we in deze tijd van verzakelijking toch optimaal zorg besteden aan onze eigen medewerkers en dus ook aan de patiënt".