Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Hoge werknemerstevredenheid bij Stichting Kinderopvang Leiderdorp

De Witte Raaf Arbodienst voerde in 2012 een PMO-onderzoek uit bij Stichting Kinderopvang Leiderdorp, met vragenlijsten van SKB. Daarin was  aandacht voor de gezondheid en werkbeleving van de medewerkers. De resultaten daarvan heeft SKB vergeleken met de Totale Beroepsbevolking en met Maatschappelijke Dienstverlening (zonder overnachting). Wat bleek? De medewerkers van Stichting Kinderopvang Leiderdorp onderscheiden zich door een hoge werknemerstevredenheid. Zo voelt ruim 80% van de mensen zich betrokken bij de organisatie, krijgt 70% van de mensen energie van hun werk en heeft een vergelijkbaar percentage echt plezier in het werk.

Goede balans

Daarbij blijft het stressniveau van de medewerkers ook bovengemiddeld goed. Dat wijst op een mooie balans tussen persoonlijke motivatie en voldoende steun vanuit de organisatie om aan die persoonlijke motivatie te voldoen. Niet verrassend dus, dat de medewerkers het werk relatief afwisselend vinden, met voldoende mogelijkheden om te leren van het dagelijkse werk.