Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Martini Ziekenhuis: meedoen heeft zin!

Evenals in 2009 en 2011 heeft het Martini Ziekenhuis in 2016 weer een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten op veel fronten verbeteringen zien. 

Onder andere is de betrokkenheid bij het Martini Ziekenhuis  toegenomen. De medewerkers waarderen hun organisatie met een 7,7 en hun functie met een 7,8. 

Wat zijn belangrijke veranderingen en verbeterpunten?

Onder het motto "Meedoen heeft zin!" gaven medewerkers op posters aan welke voor hen belangrijke en concrete veranderingen zijn doorgevoerd. Dit heeft een positief effect gehad op het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan het onderzoek. Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek 2016 is ook nu weer gevraagd om verbeterpunten.

Topwerkgever

Het medewerkersonderzoek bij het Martini Ziekenhuis lijkt vruchten af te werpen: In 2012 was het Martini Ziekenhuis één van de Topwerkgevers in de categorie "organisaties met meer dan 500 werknemers". Gefeliciteerd!