Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Hoge respons voor Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis heeft nu 3 maal een medewerkersonderzoek bij SKB uitgevoerd. Evenals in 2009 en in 2012, was het ook eind 2014 weer raak met een hoge respons: 71% van de medewerkers heeft gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Direct na het beantwoorden van de vragen is een online terugkoppeling gegeven in de vorm van een persoonlijk adviesrapport voor de medewerker. Zo hebben medewerkers meteen kunnen zien hoe ze ervoor staan en kregen ze handige tips voor eventuele verbetering.

SKB heeft ons deskundig en alert geholpen bij het realiseren van ons Medewerkersonderzoek. De door SKB gecoachte workshops met managers en P&O-adviseurs hebben ons geholpen om actief en resultaatgericht met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan.

Henk Klaasboer, Manager P&O, Deventer Ziekenhuis
 

Gunstige ontwikkelingen

Op bijna alle elementen van het onderzoek is er sprake van gunstige ontwikkelingen in vergelijking met het onderzoek in 2009 en 2012. De genomen acties naar aanleiding van het onderzoek hebben z'n vruchten afgeworpen!