Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

PMO bij De Hervormde Schoolvereniging IJsselmuiden

De Hervormde Schoolvereniging IJsselmuiden verzorgt met drie scholen protestants christelijke basisonderwijs in de regio IJsselmuiden. Leerkrachten van de Ichthusschool, de Rehobothschool en de Eben Haëzerschool dragen gezamenlijk zorg voor 600 leerlingen. Arbodienst Vechtstad Consultancy ondersteunde de scholen bij een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Met name het sociale aspect, hoe je elkaar behandelt, het respect en de oprechte zorg voor elkaar op momenten dat het even nodig is, kwam in het onderzoek heel positief naar voren. Maar eigenlijk mag je dat, zeker op christelijke scholen, toch ook verwachten.

Directeur Ten Berge, Ichthusschool
 

Gunstige resultaten én verbeteracties

In het onderzoek was naast de aandacht voor de algemene gezondheid ook aandacht voor de werkbeleving en voor beeldschermwerk. Na het onderzoek werden de resultaten besproken in het werkoverleg. Dit leidde tot verschillende verbeterpunten. Een actiepunt op het gebied van ergonomisch meubilair is in de begroting voor langere termijn opgenomen. Met gunstige scores voor o.a. sociale steun, inspraak en zelfstandigheid, was het niet verwonderlijk dat het werkplezier en de betrokkenheid beter scoorden dan die van de andere basisscholen uit de benchmark.

Directeur Ten Berge van de Ichthusschool: ‘Geweldig, als bekend wordt, dat de schoolvereniging goed gescoord heeft tijdens een Preventief Medisch Onderzoek, waaraan ruim 30 collega’s meegedaan hebben. Met name het sociale aspect, hoe je elkaar behandelt, het respect en de oprechte zorg voor elkaar op momenten dat het even nodig is, kwam in het onderzoek heel positief naar voren. Maar eigenlijk mag je dat, zeker op christelijke scholen, toch ook verwachten. Als bestuur en directies van de scholen zijn we er, naast het bieden van kwalitatief goed onderwijs, voor het welbevinden van leerlingen en van onze zeer gewaardeerde collega’s.’