Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Bieze Food Groep houdt medewerkers fit en gezond

Bieze Food Groep is een groep onderling samenwerkende ondernemingen die actief is op de markt van koelverse levensmiddelen. Bij Bieze Food Groep is het fit en gezond houden van de medewerkers een belangrijk speerpunt van het HRM-beleid. Hier wordt veel tijd, geld en energie aan besteed, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede fysieke arbeidsomstandigeheden en het bevorderen van een gezonde lifestyle. 

Multidisciplinair medewerkersonderzoek

Het onderzoek in 2011 was opgezet als een combinatie van gezondheidsonderzoek (PMO) en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In eerste instantie zijn de resultaten besproken in de Stuurgroep Arbo en Verzuim (SAV). Daarna werd het besproken met het management en de leidinggevenden van de verschillende bv’s die het vervolgens hebben meegenomen in het werkoverleg. Hoofd personeelszaken Ditta van de Bovenkamp: "Het is belangrijk om de medewerkers bij de uitkomst en het vervolg van dergelijke onderzoeken te betrekken. Want omdat het om de vertaalslag naar de praktijk gaat, is hun input en betrokkenheid hierbij essentieel."

Het is belangrijk om de medewerkers bij de uitkomst en het vervolg van dergelijke onderzoeken te betrekken. Want omdat het om de vertaalslag naar de praktijk gaat, is hun input en betrokkenheid hierbij essentieel.

Ditta van de Bovenkamp, Hoofd personeelszaken, Bieze Food Groep
 

HRM beleid

Het HRM beleid bij Bieze Food Groep wordt afgestemd op de afzonderlijke werkmaatschappijen. Telkens wordt wel bekeken of het nuttig of noodzakelijk is bepaalde zaken organisatiebreed aan te vliegen. In dat geval worden activiteiten en uitkomsten van onderzoeken op elkaar afgestemd. Kort gezegd investeert Bieze Food Groep in haar medewerkers om de werkmaatschappijen, en daarmee de groep in z’n totaliteit, op een hoger plan te brengen. Van de Bovenkamp:

"Investeren in de gezondheid van onze medewerkers is hier een wezenlijk onderdeel van. Want alleen met goed toegeruste medewerkers zijn we in staat om te (blijven) voldoen aan de hoge eisen die de afnemers van onze producten aan ons stellen."