Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Hoe werkt Onderzoek met SKB?

In vier stappen naar resultaat

Hieronder staan in vogelvlucht de stappen om van een medewerkersonderzoek een succes te maken. Wij delen graag onze ervaring en kunnen je in elke fase professionele ondersteuning bieden. Jouw wensen zijn leidend bij de invulling daarvan.

met medewerkeronderzoek in 4 stappen naar resultaat

Voorbereidenstap 1: voorbereiden

Een goed medewerkersonderzoek begint met de juiste voorbereiding. Dit doe je samen met een adviseur van SKB. In de voorbereiding helpen wij je met onder andere:

Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van ons medewerkersonderzoek, hebben we de expertise en ondersteuning van SKB als inhoudelijk sterk en prettig ervaren.

Linda Lemmens beleidsadviseur HRM, Avans Hogeschool
 

  • het bepalen van het onderzoeksdoel en de vragenlijst die daarbij aansluit;
  • de communicatie over het onderzoek;
  • de planning van het medewerkersonderzoek.


Bij SKB kun je kiezen uit twee productvormen: Onderzoek Basis of Onderzoek OpMaat. Bij beide varianten kun je kiezen uit alle vragenlijsten in ons aanbod; zowel op het gebied van medewerkerstevredenheid, als op het gebied van gezondheid, inzetbaarheid en risico-inventarisatie. Afhankelijk van het budget en de onderzoeksvraag adviseren wij welk product het beste bij je past. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Uitvoerenstap 2: uitvoeren

Het medewerkersonderzoek wordt uitgevoerd door een vast team binnen SKB, bestaande uit een analist en een adviseur. Zij begeleiden je van A tot Z bij de uitvoering.

In deze fase:

  • ontvangen medewerkers per email/brief een uitnodiging en reminder met daarin een unieke toegangscode waarmee ze de vragenlijst kunnen invullen;
  • wordt responsverloop online gevolgd. Zo kunnen bijvoorbeeld leidinggevenden van organisatieonderdelen die achterblijven in de respons, gericht worden aangespoord om binnen hun groep het onderzoek nogmaals onder de aandacht van de medewerkers te brengen;

Inzicht krijgenstap 3: inzicht krijgen

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, is het tijd om de resultaten te analyseren en daarover te rapporteren. Medewerkers hebben meteen na het invullen van de vragen hun Persoonlijk adviesrapport ontvangen. Om je informatie over het team of de organisatie te geven, adviseren wij jou over welke groepsanalyses het beste inzicht geven. In deze fase:

  • worden rapportages op de gewenste organisatieniveaus samengesteld en geleverd.

Verbeterenstap 4: verbeteren

De uitkomsten van het onderzoek zijn het startpunt voor een plan van aanpak voor de toekomst. Hier kan iedere medewerker aan bijdragen. Waar gaat het goed in de organisatie en waar is verbetering nodig? Onze adviseurs voorzien jouw organisatie van Verbetertools die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de organisatie. 

De mogelijkheden voor Advies en coaching die onze adviseurs bieden in deze fase zijn bijvoorbeeld:

  • het vertalen van de resultaten naar actie door middel van een presentatie of workshop;
  • het opstellen van een onderzoeksrapport met interpretatie van de resultaten, conclusies en aanbevelingen;
  • een voorstel doen voor een plan van aanpak;
  • het trainen van eigen adviseurs (bijvoorbeeld P&O-functionarissen), om afdelingsmanagers te ondersteunen bij de vertaling van het onderzoek naar actie. 

 Afsluitend evalueren we elk project, om onze dienstverlening continu te verbeteren.