Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Werken met de Work Ability Index in de praktijk

Dat SKB d.m.v. de Work Ability Index (WAI) onderzoek doet naar inzetbaarheid van medewerkers is niets nieuws. De WAI op juiste manier inzetten met een zorgvuldige opvolging is echter niet zomaar gepiept. En dit is nou precies waar professionals in de praktijk mee te maken hebben.

Hoe kun je er als bedrijfsarts, A&O adviseur of Arbodienst nou voor zorgen dat het WAI-project op de juiste manier wordt uitgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat  de inzetbaarheid van werknemers daadwerkelijk wordt versterkt?

Leuk aan de training is dat ik een veel beter beeld krijg van waar de professionals in de praktijk tegenaan lopen.

Jorien Dousma, adviseur SKB
 

Do’s en Don’ts

Om antwoord te geven op deze vragen, heb ik samen met Yvonne van der Salm van Blik op Werk een training ontwikkeld voor professionals die met de WAI werken en vervolgactiviteiten aanbieden. Blik op Werk, de stichting die als enige exclusief licentierechten heeft over de WAI in Nederland, hanteert belangrijke spelregels om correct gebruik van de WAI te waarborgen en daarmee de medewerkers te beschermen. In de training worden alle do’s en don’ts behandeld. De volgende vragen komen onder andere aan bod:

  • Hoe zorg ik er als professional nou voor dat er draagvlak is bij de klant voor het inzetten van de WAI?
  • Hoe zit het met de privacy waarborging van de medewerkers en hoe zorg ik ervoor dat het respons zo hoog mogelijk wordt?
  • Welke vragenlijsten zijn een goede aanvulling op de WAI?
  • En hoe kan ik aan de slag met de resultaten?

De training is interactief van aard: naast een informatieve presentatie van Yvonne en mij is er veel ruimte  voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden. Zo doen we een oefening waarbij we de verschillende functionarissen benoemen die betrokken zijn bij het werken aan inzetbaarheid (de leidinggevenden, OR, HRM, medewerkers e.d.). Vervolgens bespreken we ieders (tegengestelde) belang.  Samen bepaal je het succes van het onderzoek! Hoe krijg je iedereen van de organisatie met de neus dezelfde kant op?

Uitwisseling van ervaringen leidt tot plan voor nieuwe rapportagevorm WAI

Wat ik zelf ontzettend leuk vind aan de training is dat ik de gezichten (weer) zie bij de klanten die ik vaak spreek. Dat maakt het altijd meer persoonlijk; je leert elkaar beter kennen. Nog leuker is dat  ik een veel beter beeld krijg van waar de professionals in de praktijk tegenaan lopen. Zo presenteerde ik een oude conceptrapportage van SKB om te illustreren welke onderwerpen SKB heeft toegevoegd aan de WAI (zie figuur 1). ‘Ha, werd er enthousiast geroepen, hier zouden wij in de praktijk heel goed mee aan de slag kunnen!’

Er bleek behoefte te zijn aan een rapportagevorm die de oorzaken van verminderd werkvermogen in één oogopslag in kaart brengt.

Inmiddels heb ik de eerste datum geprikt om met een paar collega’s te brainstormen over hoe een ‘praktische’ WAI rapportage eruit kan komen te zien. Een rapport waarmee professionals heel gemakkelijk een plan van aanpak kunnen maken en richting kunnen geven aan interventies.

Huis van Werkvermogen door Professor Ilmarinen

Figuur 1: groepsprofiel van de WAI en VBBA, gekoppeld aan het ‘Huis van Werkvermogen’

Professor Ilmarinen, de ontwikkelaar van de WorkAbility Index stelde vast dat verschillende factoren van invloed zijn op het behoud en de ontwikkeling van het individuele werkvermogen. Hij maakte de vergelijking met een huis, waar verschillende verdiepingen het dak dragen. De WAI score is het dak van dit “Huis van werkvermogen”.

Deze score wordt gedragen door de etages, Gezondheid, Competenties, Normen en Waarden en Werk. De WAI vragenlijst bevat vragen over deze onderwerpen die de uiteindelijke werkvermogenscore bepalen.

De WAI biedt echter geen informatie over de oorzaken of over de richting van interventies. Er worden enkel problemen gesignaleerd. Ook wordt de psychische belasting onder bevraagd. SKB heeft daarom het huis van werkvermogen aangevuld met onderwerpen uit vitaliteitsonderzoek (de VBBA 2.0). Hierdoor worden de oorzaken van een verminderd werkvermogen in beeld gebracht alsmede het risico op burn-out.

Figuur 1 geeft dit duidelijk weer. Bij deze groep medewerkers heeft het verminderd werkvermogen meer met de aspecten Werk en Competenties te maken heeft dan met Normen en Waarden. De ongunstige score bij Herstel na werk geeft bovendien aan dat er een verhoogd risico is op uitval door(psychische) overbelasting. Er kan direct een plan van aanpak gemaakt worden.

Heeft u ideeën over de vorm en inhoud van een praktische WAI rapportage? Of wilt u delen waar u tegenaan loopt met het interpreteren van de WAI resultaten? Stuur een e-mail naar: Jorien Dousma.

Blog geschreven door Jorien Dousma, 2013