Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Makkelijk voldoen aan eisen SZW rond Psychosociale Arbeidsbelasting

ArboNed schat de kosten van stressgerelateerd verzuim voor bedrijven op 800 miljoen Euro. Bovendien is er een stijgende lijn in de kosten, aangezien het stressgerelateerd verzuim met 10 procent is toegenomen over de afgelopen 5 jaar.

Geen wonder dus dat minister Asscher van SZW eind 2013 een aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) heeft gelanceerd. Daarbij ligt de focus op zorginstellingen. Het doel: stimuleren dat organisaties maatregelen nemen die de PSA en de gevolgen ervan zullen doen verminderen.

Met onze PSA-vragenlijst nemen we de onzekerheid over het voldoen aan eisen van SZW weg voor onze klanten. Met alle voordelen vandien voor het welzijn van de mensen, de productiviteit in de organisatie en het verzuim.

Joost Houtman, directeur SKB
 

Tevreden stellen Inspectie

In mijn contacten met ziekenhuizen merk ik dat het aansporingsbeleid van SZW effect heeft: PSA is inmiddels een vast onderdeel van medewerkersonderzoeken bij ziekenhuizen, niet in het minst omdat zij willen voldoen aan de eisen van de Inspectie SZW.

Daarbij worstelen ziekenhuizen vaak met de vraag hoe ze aan de eisen kunnen voldoen en wat de rol van het medewerkersonderzoek daarin is. En dat is jammer, want in plaats van een onderzoek uitvoeren om de werkbalans van de medewerkers te helpen verbeteren, ligt de focus zo op het tevreden stellen van de Inspectie.

"Maar hoe wil SZW dat wij PSA meten?"

Waar kwam die onzekerheid vandaan? De Inspectie SZW geeft duidelijk aan wat verstaan wordt onder PSA (“werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk”). Maar niet hoe je dat moet meten. Daar wordt organisaties veel vrijheid gelaten. Die vrijheid is fijn, want het betekent dat je binnen bestaande systemen kunt voldoen aan de eisen. Maar het geeft ook onzekerheid, want hoe weet je of de bedachte oplossing ook echt aan de eisen voldoet?

Eén vraag die veel van onze klanten stelden, was of SKB de werkdruk en werkstress meet in het medewerkersonderzoek en zo ja, of dat gebeurt op een manier die voldoet aan de eisen. Ook bleek de nodige onzekerheid te bestaan rond het onderzoeken van het ongewenst gedrag, en op welke manier aan de eisen van de Inspectie SZW voldaan zou worden. Hierin zocht SKB vaak een maatwerkoplossing die paste bij de klant in kwestie. Maar het toepassen van maatwerk had ook een nadeel: soms bleek het lastig om de klant te overtuigen dat de voorgestelde oplossing voldeed aan de eisen van SZW. 

Eenvoudig voldoen aan eisen SZW met de PSA vragenlijst

Dat is één van de redenen dat ik zo blij ben met onze recent ontwikkelde vragenlijst PSA, speciaal voor onderzoek naar dit thema. Deze module is door onze experts zo samengesteld, dat hij zonder enige twijfel voldoet aan de richtlijnen vanuit SZW.

Werkdruk en werkstress meten we met de daarvoor ontwikkelde vragen uit onze VBBA, die bekend staan om de hoge meetkwaliteit. Daarbij kijken we ook naar taakeisen zoals emotionele belasting en complexiteit van het werk, voor een volledig beeld van de belasting van de medewerker. Maar we kijken ook naar een aantal belangrijke hulpbronnen die mensen ervaren in de organisatie en helpen om aan de taakeisen te voldoen. Dat geeft een compleet beeld van de balans tussen taakeisen en hulpbronnen.

Nieuw is dat we niet alleen het stressniveau van mensen meten, maar ook expliciet vragen naar de gevolgen van de ervaren stress. Bijvoorbeeld in de vorm van verminderd functioneren en verzuim, zaken die direct raken aan de organisatieprestaties. Ook nieuw is de extra nadruk op ongewenst gedrag en het onderscheid tussen “interne” daders (collega’s, leiding) en “externe” daders zoals klanten en patiënten, waarmee de vereiste informatie van de belasting door ongewenste omgangsvormen verkregen wordt.

Met onze PSA-vragenlijst nemen we de onzekerheid over het voldoen aan eisen van SZW weg voor onze klanten. Dat levert meer tijd en rust op. Daarmee kunnen we ons weer kunnen focussen op de stand van zaken bij de medewerkers en het verbeteren van de balans tussen taakeisen en hulpbronnen. Met alle voordelen vandien voor het welzijn van de mensen, de productiviteit in de organisatie en het verzuim. 

Blog geschreven door Joost Houtman, 2014