Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Goede relaties op het werk? Helft minder verzuim en stress na publieksagressie!

Voor veel hulpverleners ging de jaarwisseling helaas gepaard met agressie- en geweldsincidenten. Een journalist van NRC vergeleek op 2 januari 2014 de agressie tijdens oudjaarsnacht met Project X in Haren. Hij concludeerde dat dergelijk geweld in de ogen van de daders slechts een spel is: ‘rebellie zonder risico of betekenis’.

Voor hulpverleners is agressie en geweld echter allerminst betekenisloos of zonder risico. De Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVAB) twitterde op 30 december een breed scala van mogelijke gevolgen: letsel, stress, slaapproblemen, angst, irritatie, gevoelens van kwetsbaarheid en machteloosheid en - op de lange termijn – burnout en verminderde inzetbaarheid.

Niet voor niets is de bestrijding van ongewenst gedrag één van de speerpunten in de brief over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting die Minister Asscher (SZW) vlak voor de kerst aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Organisaties die de gevolgen van agressie en geweld willen verminderen doen er goed aan te investeren in sociale steun van collega’s en leidinggevenden.

Lyan Dijkstra, directeur SKB
 

Advies NVAB voor collega's slachtoffer

De NVAB adviseerde in haar tweets dat na een agressie en geweldsincident collega’s snelle en praktische steun geven aan het slachtoffer. Wij waren benieuwd hoe belangrijk deze sociale steun is en hebben dat onderzocht in onze database waarin de geanonimiseerde resultaten van 1,3 miljoen werknemerenquetes zijn opgenomen.

Daaruit selecteerden we alle werknemers uit de zorg en not-for-profit-sector, die tussen 2007 en 2013 te maken hebben gehad met publieksagressie, d.w.z. lichamelijke agressie en/of serieuze bedreiging door ‘externe’ daders, zoals patiënten, bezoekers of burgers. Een tweede selectieciterium was dat zij ook vragen hebben beantwoord over hun relatie met collega’s en direct leidinggevende. Deze 4.609 werknemers zijn van alle leeftijden en zijn zowel hoog als laag opgeleid.

Sociale steun maakt inderdaad verschil

Sociale steun maakt daadwerkelijk verschil voor stress en verzuim na publieksagressie. De eerste figuur laat zien dat werk­nemers met weinig steun van collega’s of leidinggevende een twee maal zo grote kans op stressklachten hebben dan werknemers met veel steun.

Figuur 1

Het verschil in verzuim na publieksagressie is nog groter. In de tweede figuur is te zien dat werknemers met weinig steun van hun leidinggevende drie maal zo veel verzuimen als werknemers die veel steun ervaren van hun leidinggevende.

Figuur 2

Organisaties die de gevolgen van agressie en geweld willen verminderen doen er goed aan te investeren in sociale steun van collega’s en leidinggevenden. Goede sociale relaties op het werk bieden overigens nog wel meer voordelen, maar daarover een andere keer meer.

Namens alle SKB’ers wens ik u allen een veilig en gezond 2014. En een goed voornemen voor 2014: biedt een luisterend oor voor collega’s na publieksagressie.

Blog geschreven door Lyan Dijkstra, 2014