Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Een gezonde & vitale organisatie....

Gelukkig kom ik weer steeds vaker tegen dat onder het motto “gezonde mensen maken een gezonde organisatie” het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt ingezet.

In feite worden bij een dergelijk project de fysieke gezondheid en arbeidsgerelateerde risico’s, de pyschische gezondheid, leefstijl en / of het werkvermogen in kaart gebracht.

Met hun eigen persoonlijke adviesrapport in de hand hebben medewerkers de beschikking over persoonlijke aanknopingspunten om de eigen gezondheid en leefstijl waar mogelijk te verbeteren.

Theo Veldkamp, senior adviseur SKB
 

Het bedrijf krijgt door dit onderzoek door middel van groepsrapporten inzicht in hetgeen qua gezondheid en vitaliteit moet worden vastgehouden en kan worden verbeterd. Met dit beeld voor ogen weet een organisatie wat er gebeuren moet om de gezondheid en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt op een hoger niveau te brengen. Tot zover niet veel nieuws onder de zon.  

....en gezonde en actieve medewerkers!

Maar een mooie ontwikkeling is dat steeds vaker bedrijven gebruik maken van een nieuwe mogelijkheid: namelijk om bij een PMO de medewerkers direct individueel een terugkoppeling te geven op hun antwoorden.

Dit past in de trend dat niet alleen bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om de gezondheid, werkstress, inzetbaarheid en vitaliteit van hun mensen regelmatig in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen. Ook medewerkers zèlf hebben een verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl.

Met hun eigen persoonlijke adviesrapport in de hand hebben medewerkers de beschikking over persoonlijke aanknopingspunten om de eigen gezondheid en leefstijl waar mogelijk te verbeteren. Op deze wijze worden medewerkers actieve spelers in de organisatie, in plaats van af te wachten wat er vanuit de werkgever met de onderzoeksresultaten gebeurt.

Waarom een persoonlijk adviesrapport?

  • een directe terugkoppeling op de antwoorden van de vragen in het onderzoek stimuleert om mee te doen en is bovendien leuk;
  • het helpt medewerkers zelf de regie te hebben over mogelijke verbeteringen van de mentale en fysieke gezondheid;
  • door de mentale en fysieke gezondheid bespreekbaar te maken via het persoonlijke adviesrapport kan een cultuuromslag in de organisatie worden gemaakt;
  • de betrokkenheid en het draagvlak worden gunstig beïnvloed. De medewerker wordt een actieve speler in het proces, in plaats van passief af te wachten wat er “van bovenaf” met de onderzoeksresultaten gebeurt;
  • de medewerkers komen met het persoonlijk adviesrapport in de hand beter voorbereid bij de bedrijfsarts.

en dan............de praktijk!

Bekijk voor meer informatie het persoonlijk adviesrapport en de ervaring van het Deltion College

Blog geschreven door Theo Veldkamp, 2014