Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Betrouwbaar meten

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede meting een sleutelvoorwaarde is, om van onderzoek naar maatregelen en draagvlak te komen. Onze methodes onderscheiden zich, doordat zelfs complexe begrippen zoals tevredenheid of werkstress accuraat en betrouwbaar gemeten worden. Dat maakt ook een goede en waardevolle koppeling met andere bedrijfsgegevens mogelijk, zoals klanttevredenheid, winst, verzuim en verloop (HR-analytics).

Onderstaand model illustreert onze manier van vragen en meten. De factoren rechts van het model (prestaties, klanttevredenheid, verzuim en verloop) bepalen het succes van de organisatie. De vitaliteit van de medewerker (o.a. bevlogenheid, tevredenheid en gezondheid) is daarop van grote invloed. De overige factoren (mijn werk, de organisatie, HR-praktijk, arbeidsomstandigheden en ik zelf) zijn bepalend voor de vitaliteit van de medewerkers; voor hoe zij zich voelen en wat ze doen voor de organisatie. Hier kun je als organisatie interveniëren.

integraal model

Hoge meetkwaliteit medewerkersonderzoek

Bij SKB kun je er op vertrouwen dat de resultaten van een medewerkersonderzoek betrouwbaar zijn en leiden tot de juiste conclusies. Onze vragenlijsten zijn wetenschappelijk door en door getest. Zo weet je zeker dat je meet wat je wílt meten.

Onafhankelijke instellingen bevestigen de hoge meetkwaliteit van ons instrumentarium. Zo beschouwt de beoordelingscommissie voor psychologische testen (de COTAN) de vragen uit het werkbelevingsonderzoek van SKB (de VBBA) als de beste op hun gebied. Vraag voor meer informatie over de meetkwaliteit van onze vragenlijst het gratis boekje VBBA 2.0 aan.

Bewezen voorspellende waarde

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) heeft een bewezen voorspellende waarde voor prestaties, winst, verzuim en verloop. dat is onder andere gebleken uit promotieonderzoeken aan de Universiteit van Tilburg, maar bijvoorbeeld ook uit langlopend wetenschappelijk onderzoek (de Maastrichtste Cohortstudie) en onderzoek in samenwerking met onze klanten.

Wat maakt een meting nu eigenlijk betrouwbaar?

Veel onderwerpen zijn op betrouwbare wijze met één vraag te meten. Een vraag als 'Moet je meer dan een uur reizen tussen werk en woonplaats?', is daar een goed voorbeeld van. Helaas is het niet altijd zo eenvoudig. Bij onderwerpen als 'zelfstandigheid', 'plezier in het werk' of 'betrokkenheid' spelen namelijk meerdere aspecten een rol. In de psychologie worden dat latente begrippen genoemd: we kunnen er heel goed met elkaar over praten, maar weten ook dat ze niet in één vraag (antwoord) te vangen zijn.

Om dergelijke onderwerpen betrouwbaar te meten, maakt SKB gebruik van zogenaamde schalen. Dat zijn combinaties van vragen die zo bij elkaar zijn gezocht, dat ze samen het begrip wél goed kunnen meten.

De VBBA heeft een uitstekende betrouwbaarheid van 0,87 (Cronbach's alfa) in Nederland en 0,89 in Vlaanderen.

van den Bossche en Smulders, onderzoekers, TNO
 

Door gebruik van deze schalen onderscheidt onderzoek met SKB zich op meetkwaliteit door:

  • een hoge begripsvaliditeit. Dat betekent dat de gebruikte schalen daadwerkelijk de onderwerpen meten waarvan we verwachten dat ze dat doen;
  • een goede unidimensionaliteit. Dat betekent dat de vragen in een schaal ook echt bij elkaar horen;
  • een hoge interne consistentie. Hoe hoger de interne consistentie, hoe nauwkeuriger de meting en hoe kleiner de verschillen zijn die de meting al oppikt.

Wat maakt betrouwbaar medewerkersonderzoek waardevol?

De opzet van onze vragenlijst zorgt voor een meting die tot vier maal nauwkeuriger is dan bij gebruik van losse vragen. Daardoor kun je verschillen tussen groepen sneller onderscheiden of veranderingen in de tijd beter waarnemen. De onderzoeksresultaten worden ook meer waard voor gebruik in managementinformatiesystemen en dashbaords, naarmate ze betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn. Ook voor verder onderzoek naar onderlinge verbanden en toepassing in voorspellende modellen. Tot slot maakt een hoge betrouwbaarheid de acceptatie van de resultaten makkelijker, waardoor de discussie intern zich volledig kan richten op het vaststellen van verbeteringen.